Quyền lợi của học viên – ANH NGỮ TIA CHỚP
Đóng

Quyền lợi của học viên

Quyền lợi của học viên

Đến với trung tâm Anh ngữ Tia Chớp bạn sẽ nhận được các quyền lợi sau:

  • Được học bù MIỄN PHÍ khi nghỉ học có phép
  • Được học kèm MIỄN PHÍ khi không theo kịp bài học trong lớp
  • Được học kèm MIỄN PHÍ chương trình tiếng Anh phổ thông
  • Được học SONG SONG 2 lớp cùng trình độ
  • Được học lại MIỄN PHÍ khi thi chưa đủ điểm lên lớp. Điểm đạt yêu cầu là 60%.
  • Được học lại 2 lần. Học lại lần 3 trở đi, đóng 50% học phí
  • Được bảo lưu học phí một lần. Thời hạn bảo lưu 30 ngày kể từ khi đơn bảo lưu được chấp nhận
  • MIỄN  PHÍ thi xếp lớp
  • MIỄN PHÍ học thử 2 buổi