Tuyển dụng

Tuyển dụng

STT CHỨC DANH NGÀY HẾT HẠN
1 GIÁO VIÊN TIẾNG ANH - CHI NHÁNH PHƯỚC TỈNH 15/7/2020
2 GIÁO VIÊN TIẾNG ANH - CHI NHÁNH BÀ RỊA 30/6/2020
3 NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG - CHI NHÁNH BÀ RỊA 30/6/2020
4 GIÁO VIÊN TIẾNG ANH - CHI NHÁNH BÀ RỊA / PHƯỚC HƯNG / PHƯỚC TỈNH 29/2/2020
5 NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG - CHI NHÁNH PHƯỚC HƯNG, PHƯỚC TỈNH 29/2/2020
6 NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG - CHI NHÁNH BÀ RỊA 29/2/2020
7 GIÁO VIÊN TIẾNG ANH - CHI NHÁNH BÀ RỊA / PHƯỚC TỈNH / PHƯỚC HƯNG 15/01/2020
8 NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG - CHI NHÁNH BÀ RỊA / PHƯỚC TỈNH / PHƯỚC HƯNG 30/12/2019
9 NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG - CHI NHÁNH PHƯỚC HƯNG 30/12/2019
10 NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG - CHI NHÁNH BÀ RỊA 30/12/2019
11 NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG - CHI NHÁNH PHƯỚC TỈNH 15/12/2019
12 GIÁO VIÊN TIẾNG ANH - CHI NHÁNH VŨNG TÀU 15/6/2019
13 GIÁO VIÊN TIẾNG ANH - CHI NHÁNH BÀ RỊA 30/5/2019
14 NHÂN VIÊN MARKETING 30/4/2019
15 NHÂN VIÊN BẢO VỆ - CHI NHÁNH PHƯỚC TỈNH 30/4/2019
16 NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG - CHI NHÁNH BÀ RỊA, PHƯỚC HƯNG, PHƯỚC TỈNH 30/4/2019
17 GIÁO VIÊN HỌC VỤ - CHI NHÁNH BÀ RỊA, PHƯỚC HƯNG, PHƯỚC TỈNH, VŨNG TÀU 30/4/2019
18 GIÁO VIÊN TIẾNG ANH - CHI NHÁNH BÀ RỊA, PHƯỚC TỈNH, PHƯỚC HƯNG, VŨNG TÀU 30/4/2019
19 GIÁO VIÊN TIẾNG ANH - CHI NHÁNH BÀ RỊA, PHƯỚC TỈNH, PHƯỚC HƯNG 30/04/2018
20 GIÁO VIÊN HỌC VỤ - CHI NHÁNH BÀ RỊA 30/04/2018
21 NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG - CHI NHÁNH BÀ RỊA 30/04/2018
22 GIÁO VIÊN HỌC VỤ - CHI NHÁNH PHƯỚC TỈNH, PHƯỚC HƯNG 30/4/2018
23 Nhân viên văn phòng - chi nhánh Phước Hưng 30/4/2018
24 nhân viên văn phòng - chi nhánh Bà Rịa 15/02/2018
25 GIÁO VIÊN HỌC VỤ - CHI NHÁNH PHƯỚC TỈNH 30/11/2017
26 Tuyển nhân viên văn phòng-chi nhánh Phước Tỉnh 30/11/2017
27 Tuyển nhân viên văn phòng làm việc tại chi nhánh xã Phước Hưng Bà Rịa Vũng Tàu 30/7/2017
28 giáo viên tiếng Anh 28/04/2017
29 Tuyển nhân viên văn phòng làm việc tại chi nhánh xã Phước Hưng 20/10/2016
30 trợ lý học vụ làm việc tại xã Phước Hưng 30/9/2016
31 Chi nhánh Phước Hưng-Long Hải tuyển giáo viên tiếng Anh 15/8/2016
32 tuyển 2 nhân viên văn phòng làm việc tại chi nhánh xã Phước Hưng & Long Hải 20/8/2016
33 giáo viên tiếng Anh làm việc tại tp. Vũng Tàu, tp. Bà Rịa, xã Phước Tỉnh 30/4/2016
34 2 nhân viên văn phòng làm việc tại chi nhánh xã Phước Tỉnh & chi nhánh xã Phước Hưng 29/2/2016
35 TUYỂN TRỢ LÝ HỌC VỤ TIẾNG ANH PARTTIME LÀM VIỆC TẠI PHƯỚC TỈNH 30/4/2015
36 TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH LÀM VIỆC TẠI BÀ RỊA 30/9/2014
37 giáo viên giảng dạy fulltime 15/5/2014