Tuyển dụng

Tuyển dụng

STT CHỨC DANH NGÀY HẾT HẠN
1 NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG - CHI NHÁNH BÀ RỊA 31/1/2020
2 GIÁO VIÊN TIẾNG ANH - CHI NHÁNH BÀ RỊA / PHƯỚC TỈNH / PHƯỚC HƯNG 15/01/2020
3 NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG - CHI NHÁNH BÀ RỊA / PHƯỚC TỈNH / PHƯỚC HƯNG 30/12/2019
4 NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG - CHI NHÁNH PHƯỚC HƯNG 30/12/2019
5 NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG - CHI NHÁNH BÀ RỊA 30/12/2019
6 NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG - CHI NHÁNH PHƯỚC TỈNH 15/12/2019
7 GIÁO VIÊN TIẾNG ANH - CHI NHÁNH VŨNG TÀU 15/6/2019
8 GIÁO VIÊN TIẾNG ANH - CHI NHÁNH BÀ RỊA 30/5/2019
9 NHÂN VIÊN MARKETING 30/4/2019
10 NHÂN VIÊN BẢO VỆ - CHI NHÁNH PHƯỚC TỈNH 30/4/2019
11 NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG - CHI NHÁNH BÀ RỊA, PHƯỚC HƯNG, PHƯỚC TỈNH 30/4/2019
12 GIÁO VIÊN HỌC VỤ - CHI NHÁNH BÀ RỊA, PHƯỚC HƯNG, PHƯỚC TỈNH, VŨNG TÀU 30/4/2019
13 GIÁO VIÊN TIẾNG ANH - CHI NHÁNH BÀ RỊA, PHƯỚC TỈNH, PHƯỚC HƯNG, VŨNG TÀU 30/4/2019
14 GIÁO VIÊN TIẾNG ANH - CHI NHÁNH BÀ RỊA, PHƯỚC TỈNH, PHƯỚC HƯNG 30/04/2018
15 GIÁO VIÊN HỌC VỤ - CHI NHÁNH BÀ RỊA 30/04/2018
16 NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG - CHI NHÁNH BÀ RỊA 30/04/2018
17 GIÁO VIÊN HỌC VỤ - CHI NHÁNH PHƯỚC TỈNH, PHƯỚC HƯNG 30/4/2018
18 Nhân viên văn phòng - chi nhánh Phước Hưng 30/4/2018
19 nhân viên văn phòng - chi nhánh Bà Rịa 15/02/2018
20 GIÁO VIÊN HỌC VỤ - CHI NHÁNH PHƯỚC TỈNH 30/11/2017
21 Tuyển nhân viên văn phòng-chi nhánh Phước Tỉnh 30/11/2017
22 Tuyển nhân viên văn phòng làm việc tại chi nhánh xã Phước Hưng Bà Rịa Vũng Tàu 30/7/2017
23 giáo viên tiếng Anh 28/04/2017
24 Tuyển nhân viên văn phòng làm việc tại chi nhánh xã Phước Hưng 20/10/2016
25 trợ lý học vụ làm việc tại xã Phước Hưng 30/9/2016
26 Chi nhánh Phước Hưng-Long Hải tuyển giáo viên tiếng Anh 15/8/2016
27 tuyển 2 nhân viên văn phòng làm việc tại chi nhánh xã Phước Hưng & Long Hải 20/8/2016
28 giáo viên tiếng Anh làm việc tại tp. Vũng Tàu, tp. Bà Rịa, xã Phước Tỉnh 30/4/2016
29 2 nhân viên văn phòng làm việc tại chi nhánh xã Phước Tỉnh & chi nhánh xã Phước Hưng 29/2/2016
30 TUYỂN TRỢ LÝ HỌC VỤ TIẾNG ANH PARTTIME LÀM VIỆC TẠI PHƯỚC TỈNH 30/4/2015
31 TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH LÀM VIỆC TẠI BÀ RỊA 30/9/2014
32 giáo viên giảng dạy fulltime 15/5/2014