Tuyển dụng

Tuyển dụng

STT CHỨC DANH NGÀY HẾT HẠN
1 GIÁO VIÊN TIẾNG ANH - CHI NHÁNH PHƯỚC TỈNH 31/10/2021
2 TRỢ GIẢNG TIẾNG ANH - CHI NHÁNH PHƯỚC TỈNH 31/05/2021
3 Thực Tập Sinh Khối Văn Phòng 01/05/2021
4 TEACHING JOBS IN PHUOC TINH VILLAGE, VIET NAM 30/4/2021
5 GIÁO VIÊN TIẾNG ANH - CHI NHÁNH PHƯỚC TỈNH 31/05/2021
6 TEACHING JOBS IN BA RIA CITY, VIET NAM 31/05/2021
7 TRỢ GIẢNG TIẾNG ANH - CHI NHÁNH BÀ RỊA 31/05/2021
8 GIÁO VIÊN TIẾNG ANH - CHI NHÁNH BÀ RỊA 30/04/2021
9 NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG BÁN THỜI GIAN - CHI NHÁNH PHƯỚC TỈNH 30/11/2020
10 NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG - CHI NHÁNH PHƯỚC TỈNH 31/10/2020
11 FULL TIME/PART TIME ESL ENGLISH TEACHER RECRUITMENT 30/11/2020
12 GIÁO VIÊN TIẾNG ANH - CHI NHÁNH BÀ RỊA 31/10/2020
13 NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG - CHI NHÁNH BÀ RỊA 30/10/2020
14 FULL TIME/PART TIME ESL ENGLISH TEACHER RECRUITMENT 31/10/2020
15 TRỢ GIẢNG TIẾNG ANH - CHI NHÁNH PHƯỚC TỈNH 31/10/2020
16 GIÁO VIÊN TRỢ GIẢNG TIẾNG ANH - CHI NHÁNH BÀ RỊA 31/10/2020
17 GIÁO VIÊN TIẾNG ANH - CHI NHÁNH PHƯỚC TỈNH 15/7/2020
18 GIÁO VIÊN TIẾNG ANH - CHI NHÁNH BÀ RỊA 30/6/2020
19 NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG - CHI NHÁNH BÀ RỊA 30/6/2020
20 GIÁO VIÊN TIẾNG ANH - CHI NHÁNH BÀ RỊA / PHƯỚC HƯNG / PHƯỚC TỈNH 29/2/2020
21 NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG - CHI NHÁNH PHƯỚC HƯNG, PHƯỚC TỈNH 29/2/2020
22 NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG - CHI NHÁNH BÀ RỊA 29/2/2020
23 GIÁO VIÊN TIẾNG ANH - CHI NHÁNH BÀ RỊA / PHƯỚC TỈNH / PHƯỚC HƯNG 15/01/2020
24 NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG - CHI NHÁNH BÀ RỊA / PHƯỚC TỈNH / PHƯỚC HƯNG 30/12/2019
25 NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG - CHI NHÁNH PHƯỚC HƯNG 30/12/2019
26 NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG - CHI NHÁNH BÀ RỊA 30/12/2019
27 NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG - CHI NHÁNH PHƯỚC TỈNH 15/12/2019
28 GIÁO VIÊN TIẾNG ANH - CHI NHÁNH VŨNG TÀU 15/6/2019
29 GIÁO VIÊN TIẾNG ANH - CHI NHÁNH BÀ RỊA 30/5/2019
30 NHÂN VIÊN MARKETING 30/4/2019
31 NHÂN VIÊN BẢO VỆ - CHI NHÁNH PHƯỚC TỈNH 30/4/2019
32 NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG - CHI NHÁNH BÀ RỊA, PHƯỚC HƯNG, PHƯỚC TỈNH 30/4/2019
33 GIÁO VIÊN HỌC VỤ - CHI NHÁNH BÀ RỊA, PHƯỚC HƯNG, PHƯỚC TỈNH, VŨNG TÀU 30/4/2019
34 GIÁO VIÊN TIẾNG ANH - CHI NHÁNH BÀ RỊA, PHƯỚC TỈNH, PHƯỚC HƯNG, VŨNG TÀU 30/4/2019
35 GIÁO VIÊN TIẾNG ANH - CHI NHÁNH BÀ RỊA, PHƯỚC TỈNH, PHƯỚC HƯNG 30/04/2018
36 GIÁO VIÊN HỌC VỤ - CHI NHÁNH BÀ RỊA 30/04/2018
37 NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG - CHI NHÁNH BÀ RỊA 30/04/2018
38 GIÁO VIÊN HỌC VỤ - CHI NHÁNH PHƯỚC TỈNH, PHƯỚC HƯNG 30/4/2018
39 Nhân viên văn phòng - chi nhánh Phước Hưng 30/4/2018
40 nhân viên văn phòng - chi nhánh Bà Rịa 15/02/2018
41 GIÁO VIÊN HỌC VỤ - CHI NHÁNH PHƯỚC TỈNH 30/11/2017
42 Tuyển nhân viên văn phòng-chi nhánh Phước Tỉnh 30/11/2017
43 Tuyển nhân viên văn phòng làm việc tại chi nhánh xã Phước Hưng Bà Rịa Vũng Tàu 30/7/2017
44 giáo viên tiếng Anh 28/04/2017
45 Tuyển nhân viên văn phòng làm việc tại chi nhánh xã Phước Hưng 20/10/2016
46 trợ lý học vụ làm việc tại xã Phước Hưng 30/9/2016
47 Chi nhánh Phước Hưng-Long Hải tuyển giáo viên tiếng Anh 15/8/2016
48 tuyển 2 nhân viên văn phòng làm việc tại chi nhánh xã Phước Hưng & Long Hải 20/8/2016
49 giáo viên tiếng Anh làm việc tại tp. Vũng Tàu, tp. Bà Rịa, xã Phước Tỉnh 30/4/2016
50 2 nhân viên văn phòng làm việc tại chi nhánh xã Phước Tỉnh & chi nhánh xã Phước Hưng 29/2/2016
51 TUYỂN TRỢ LÝ HỌC VỤ TIẾNG ANH PARTTIME LÀM VIỆC TẠI PHƯỚC TỈNH 30/4/2015
52 TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH LÀM VIỆC TẠI BÀ RỊA 30/9/2014
53 giáo viên giảng dạy fulltime 15/5/2014