Tuyển dụng

Tuyển dụng

STT CHỨC DANH NGÀY HẾT HẠN
1 GIÁO VIÊN TIẾNG ANH - CHI NHÁNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU - PHƯỚC TỈNH - PHƯỚC HƯNG 20/09/2019
2 NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG - CHI NHÁNH BÀ RỊA 15/10/2019
3 NATIVE ENGLISH TEARCHERS NEEDED IN BA RIA VUNG TAU 10/9/2019
4 NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG - CHI NHÁNH PHƯỚC TỈNH, PHƯỚC HƯNG 30/8/2019
5 GIÁO VIÊN TIẾNG ANH - CHI NHÁNH PHƯỚC TỈNH VÀ PHƯỚC HƯNG 30/7/2019
6 NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG - CHI NHÁNH VŨNG TÀU 15/07/2019
7 NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG - CHI NHÁNH PHƯỚC TỈNH, PHƯỚC HƯNG 15/07/2019
8 GIÁO VIÊN TIẾNG ANH - CHI NHÁNH VŨNG TÀU 15/6/2019
9 GIÁO VIÊN TIẾNG ANH - CHI NHÁNH BÀ RỊA 30/9/2019
10 NHÂN VIÊN MARKETING 30/4/2019
11 NHÂN VIÊN BẢO VỆ - CHI NHÁNH PHƯỚC TỈNH 30/4/2019
12 NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG - CHI NHÁNH BÀ RỊA, PHƯỚC HƯNG, PHƯỚC TỈNH 30/4/2019
13 GIÁO VIÊN HỌC VỤ - CHI NHÁNH BÀ RỊA, PHƯỚC HƯNG, PHƯỚC TỈNH, VŨNG TÀU 30/4/2019
14 GIÁO VIÊN TIẾNG ANH - CHI NHÁNH BÀ RỊA, PHƯỚC TỈNH, PHƯỚC HƯNG, VŨNG TÀU 30/4/2019
15 GIÁO VIÊN TIẾNG ANH - CHI NHÁNH BÀ RỊA, PHƯỚC TỈNH, PHƯỚC HƯNG 30/04/2018
16 GIÁO VIÊN HỌC VỤ - CHI NHÁNH BÀ RỊA 30/04/2018
17 NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG - CHI NHÁNH BÀ RỊA 15/04/2019
18 GIÁO VIÊN HỌC VỤ - CHI NHÁNH PHƯỚC TỈNH, PHƯỚC HƯNG 30/4/2018
19 Nhân viên văn phòng - chi nhánh Phước Hưng 30/4/2018
20 nhân viên văn phòng - chi nhánh Bà Rịa 15/02/2018
21 GIÁO VIÊN HỌC VỤ - CHI NHÁNH PHƯỚC TỈNH 30/11/2017
22 Tuyển nhân viên văn phòng-chi nhánh Phước Tỉnh 30/11/2017
23 Tuyển nhân viên văn phòng làm việc tại chi nhánh xã Phước Hưng Bà Rịa Vũng Tàu 30/7/2017
24 giáo viên tiếng Anh 28/04/2017
25 Tuyển nhân viên văn phòng làm việc tại chi nhánh xã Phước Hưng 20/10/2016
26 trợ lý học vụ làm việc tại xã Phước Hưng 30/9/2016
27 Chi nhánh Phước Hưng-Long Hải tuyển giáo viên tiếng Anh 15/8/2016
28 tuyển 2 nhân viên văn phòng làm việc tại chi nhánh xã Phước Hưng & Long Hải 20/8/2016
29 giáo viên tiếng Anh làm việc tại tp. Vũng Tàu, tp. Bà Rịa, xã Phước Tỉnh 30/4/2016
30 2 nhân viên văn phòng làm việc tại chi nhánh xã Phước Tỉnh & chi nhánh xã Phước Hưng 29/2/2016
31 TUYỂN TRỢ LÝ HỌC VỤ TIẾNG ANH PARTTIME LÀM VIỆC TẠI PHƯỚC TỈNH 30/4/2015
32 TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH LÀM VIỆC TẠI BÀ RỊA 30/9/2014
33 giáo viên giảng dạy fulltime 15/5/2014