lớp E4008

nhận xét

Trương Minh Tấn

Lightning school là một ngôi trường Anh ngữ có chất lượng và các giáo viên rất là nghiêm túc. Các giáo viên khi dạy học thì rất là nhiêt tình.
Trong đó có cô My là cô dạy nhiệt tình nhất. Cơ sở vật chất thì rất tốt, Phương pháp học thì học ít hiểu nhiều và rất là có chất lượng. Nhân viên thì tận tình, vui vẻ.

Các tin liên quan