lớp E3011

nhận xét

Trình Hoàng Bửu

Khi em học ở trường Anh ngữ Lightning school, em cảm thấy việc học tiếng Anh của em ngày càng cải thiện.
 Lí do là em được giáo viên tận tình chỉ bảo những lỗi sai của em và nhờ cả phương pháp học Express.
 Còn về cơ sở vật chất của trường thì trường cung cấp đầy đủ các phương tiện như: máy chiếu, máy lạnh ...
tạo không gian tốt cho việc học. Các nhân viên ở trường luôn quan tâm nhắc nhở việc học tập. Về chất lượng học tập, Kì thi cuối khóa vừa qua em cũng đạt được điểm khá cao

Các tin liên quan