Phương pháp Express là gì?

Phương pháp Express (hay còn gọi là P.P Siêu Tốc) là phương pháp học giúp học viên có phản ứng nhanh nhạy trong giao tiếp tiếng Anh, đạt được kết quả đáng kinh ngạc trong thời gian ngắn nhất.

Cách học từ vựng

- Học toàn bộ từ vựng qua hình ảnh, kể cả những từ trừu tượng ở những lớp cao
- Giúp học viên nhớ từ ngay tại lớp

Cách học phát âm

- Học các nguyên tắc phát âm giọng Mỹ
- Quan trọng nhất là luật nối âm nối chữ (Liaisons) và ngữ điệu (Intonation)

Cách học văn phạm

- Hệ thống hóa toàn bộ văn phạm bằng phương pháp sơ đồ tư duy (Mindmap)
- Mỗi điểm văn phạm đều ứng dụng để luyện tập speaking.

Cách học speaking

- Học speaking với hàng trăm chủ đề trong giao tiếp hàng ngày, thông qua bài đàm thoại chuẩn (Standard conversation)
- Học viên có thể ứng dụng để nói theo ý mình (Developing conversation)

Cách học listening

- Học viên được luyện nghe các bài đàm thoại qua audio, video, bài hát tiếng Anh
- Sau phần luyện nghe, học viên được thực hành nói lại các bài đàm thoại ngay tại lớp