nhận xét

phụ huynh

2 bé Huỳnh Phi Thuyền và Nguyễn Hữu Phúc

Giáo viên nhiệt tình vui vẻ, nhân viên phục vụ tận tình chu đáo vui vẻ, cở sở vật chất thoáng mát
, phương pháp học Express tốt, học tập giúp bé rất dễ hiểu bài.
Giáo viên thân thiện, cơ sở vật chất đầy đủ, phương pháp học tập tốt

Nguyễn Ánh Linh

lớp E3011

Giáo viên dạy dễ hiểu, quan tâm đến học viên rất chu đáo, cơ sở vật chất đầy đủ,
 phương pháp học tập hiệu quả, dễ hiểu
Giáo viên dạy dễ hiểu, vui tính, nhân viên tận tình chu đáo với học viên, cơ sở vật chất tốt