Nhận xét của phụ huynh

nhận xét

phụ huynh

2 bé Huỳnh Phi Thuyền và Nguyễn Hữu Phúc

Giáo viên nhiệt tình vui vẻ, nhân viên phục vụ tận tình chu đáo vui vẻ, cở sở vật chất thoáng mát
, phương pháp học Express tốt, học tập giúp bé rất dễ hiểu bài.