Nhận xét của học sinh

nhận xét

Giáo viên thân thiện, cơ sở vật chất đầy đủ, phương pháp học tập tốt

Nguyễn Ánh Linh

lớp E3011

Giáo viên dạy dễ hiểu, quan tâm đến học viên rất chu đáo, cơ sở vật chất đầy đủ,
 phương pháp học tập hiệu quả, dễ hiểu
Giáo viên dạy dễ hiểu, vui tính, nhân viên tận tình chu đáo với học viên, cơ sở vật chất tốt
Khi em học ở trường Anh ngữ Lightning school, em cảm thấy việc học tiếng Anh của em ngày càng cải thiện.
 Lí do là em được giáo viên tận tình chỉ bảo những lỗi sai của em và nhờ cả phương pháp học Express.
 Còn về cơ sở vật chất của trường thì trường cung cấp đầy đủ các phương tiện như: máy chiếu, máy lạnh ...
tạo không gian tốt cho việc học. Các nhân viên ở trường luôn quan tâm nhắc nhở việc học tập. Về chất lượng học tập, Kì thi cuối khóa vừa qua em cũng đạt được điểm khá cao