lớp E2013

nhận xét

Nguyễn Thị Bích Phượng

Giáo viên trong trường dạy rất nhiệt tình, rất hiền vì thế không khí trong lớp rất vui. Cơ sở vật chất đầy đủ và mới.
Phương pháp học hiệu quả và giảng bài hay.
Chất lượng học tập thì khi học ở trường trình độ tiếng Anh của em tiến bộ và giúp em tiếp thu từ vựng dễ dàng , nhân viên cũng nhiệt tình

Các tin liên quan