lớp E3011

nhận xét

Nguyễn Ánh Linh

Giáo viên dạy dễ hiểu, quan tâm đến học viên rất chu đáo, cơ sở vật chất đầy đủ,
 phương pháp học tập hiệu quả, dễ hiểu

Các tin liên quan