HỌC VIÊN XUẤT SẮC NHẤT THÁNG 6/2014

Tin tức

Tin tức

HỌC VIÊN XUẤT SẮC NHẤT THÁNG 6/2014

Ngày đăng 01/08/2014 23:19


Xin chúc mừng bạn Trương Lê Ngọc Tuyết, học viên lớp E3012 chi nhánh Phước Tỉnh, đã đạt số điểm kỳ thi cuối khóa là 921/1000. 
Với số điểm này, bạn giành được danh hiệu "Học viên xuất sắc nhất tháng 6/2014".
Chúc bạn tiếp tục thành công trong việc học tiếng Anh với phương pháp Express.

www.anhngutiachop.edu.vn

Các tin liên quan