HỌC VIÊN XUẤT SẮC NHẤT THÁNG 5/2014

Tin tức

Tin tức

HỌC VIÊN XUẤT SẮC NHẤT THÁNG 5/2014

Ngày đăng 08/06/2014 08:09


Xin chúc mừng bạn Anh Thư, học viên lớp E2013, đã đạt số điểm kỳ thi cuối khóa là 945/1000. 

Với số điểm này, bạn giành được danh hiệu "Học viên xuất sắc nhất tháng 5/2014". 

www.anhngutiachop.edu.vn

Các tin liên quan