Đội Ngũ Giáo Viên

Toàn bộ giáo viên Express đều là cử nhân tiếng Anh hoặc tương đương. Họ phải trãi qua quá trình tuyển dụng và huấn luyện sau:

  • Kiểm tra trình độ tiếng Anh bằng bài thi 200 câu.
  • Phỏng vấn bằng tiếng Anh để kiểm tra chất giọng chuẩn và khả năng giao tiếp lưu loát.
  • Được huấn luyện Giảng dạy ít nhất 1,000 giờ trước khi được nhận làm giáo viên toàn thời gian.
  • Giảng dạy ít nhất 1,000 giờ trước khi được nhận làm giáo viên toàn thời gian.