lớp E3010

nhận xét

Đỗ Minh Tính

Trong khi học Anh ngữ tại trường Lightning school, em cảm thấy được là trình độ tiếng Anh của em ngày càng được cải thiện và tiến bộ hơn rất nhiều.
 Lí do giáo viên dạy rất nhiệt tình, dễ hiểu và vui tính với học viên.
 Nhân viên tận tình, cơ sở vật chất đầy đủ và tiện ích cho việc học tập, phương pháp dạy học tuy khác ở trường học nhưng lại dễ hiểu hơn. Khi học ở trường Anh ngữ Tia Chớp giúp em nâng cao kiến thức hơn, chất lượng học tập tốt hơn.

Các tin liên quan