Chương trình tiếng Anh giúp học sinh vững kiến thức và giỏi giao tiếp

chương trình học

TIẾNG ANH TIỂU HỌC&TRUNG HỌC

Dành cho: Học sinh từ lớp 1 đến lớp 7.

Lợi ích: 
  • Giúp các học sinh học tốt chương trình tiếng Anh tại trường tiểu học và trung học.
  • Nắm vững văn phạm, thuộc lòng từ vựng. 
  • Rèn luyện đủ 4 kỹ năng nghe-nói-đọc-viết. 
  • Cơ hội thực hành nghe-nói với giáo viên nước ngoài 30% tổng số buổi học. 
  • Học phí nhẹ, đóng từng tháng: 480.000đ/tháng/8 buổi/tuần học 2 buổi. 

Đặc điểm: 
  • Giáo trình: sử dụng giáo trình chuẩn Cambridge đang được dạy tại các trường trên toàn quốc. 
  • Giáo viên: 100% giáo viên Việt Nam được đào tạo kỹ lưỡng về phương pháp giảng dạy, phát âm chuẩn, giỏi văn phạm. Giáo viên nước ngoài là người bản xứ sử dụng tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ. 
  • Cơ sở vật chất: Phòng máy lạnh; máy chiếu; phần mềm giảng dạy itool hiện đại nhất của đại học Oxford. 

Lịch Học:
Ngày: thứ 2-4 // thứ 3-5 // thứ 7-Chủ Nhật
Giờ: 7:30-9:00 // 9:00-10:30 // 16:30-18:00 // 18:00-19:30 // 19:30-21:00

Học Phí:

TÊN LỚP

THỜI GIAN

HỌC PHÍ

DÀNH CHO

FF-1A

31 buổi

Đóng từng tháng: 480.000đ/tháng/8 buổi

Cho đến khi đủ 31 buổi học.

Học sinh lớp 1

Học sinh lớp 2

FF-1B

31 buổi

Đóng từng tháng: 480.000đ/tháng/8 buổi

Cho đến khi đủ 31 buổi học.

Học sinh lớp 1

Học sinh lớp 2

FF-2A

41 buổi

Đóng từng tháng: 480.000đ/tháng/8 buổi

Cho đến khi đủ 41 buổi học.

Học sinh lớp 3

 

FF-2B

37 buổi

Đóng từng tháng: 480.000đ/tháng/8 buổi

Cho đến khi đủ 37 buổi học.

Học sinh lớp 3

FF-3A

41 buổi

Đóng từng tháng: 480.000đ/tháng/8 buổi

Cho đến khi đủ 41 buổi học.

Học sinh lớp 4

 

FF-3B

37 buổi

Đóng từng tháng: 480.000đ/tháng/8 buổi

Cho đến khi đủ 37 buổi học.

Học sinh lớp 4

FF-4A

41 buổi

Đóng từng tháng: 480.000đ/tháng/8 buổi

Cho đến khi đủ 41 buổi học.

Học sinh lớp 5

FF-4B

37 buổi

Đóng từng tháng: 480.000đ/tháng/8 buổi

Cho đến khi đủ 37 buổi học.

Học sinh lớp 5

FF-5A

41 buổi

Đóng từng tháng: 480.000đ/tháng/8 buổi

Cho đến khi đủ 41 buổi học.

Học sinh lớp 5

FF-5B

37 buổi

Đóng từng tháng: 480.000đ/tháng/8 buổi

Cho đến khi đủ 37 buổi học.

Học sinh lớp 5


TÊN LỚP

THỜI GIAN

HỌC PHÍ

DÀNH CHO

GRADE 6A

30 buổi

Đóng từng tháng: 480.000đ/tháng/8 buổi

Cho đến khi đủ 31 buổi học.

Học sinh lớp 6

GRADE 6B

30 buổi

Đóng từng tháng: 480.000đ/tháng/8 buổi

Cho đến khi đủ 31 buổi học.

Học sinh lớp 6

GRADE 7A

30 buổi

Đóng từng tháng: 480.000đ/tháng/8 buổi

Cho đến khi đủ 41 buổi học.

Học sinh lớp 7

GRADE 7B

30 buổi

Đóng từng tháng: 480.000đ/tháng/8 buổi

Cho đến khi đủ 37 buổi học.

Học sinh lớp 7


Hãy đăng ký ngay khóa học để con bạn đạt được ưu thế vượt trội trong tiếng Anh!

>>> Xem thêm các chương trình học với 100% giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm: 
Dành cho học sinh từ 4 đến 7 tuổi: http://www.anhngutiachop.edu.vn/chuong-trinh-tieng-anh-mau-giao-th-16.aspx

Dành cho học sinh từ 8 đến 12 tuổi: http://www.anhngutiachop.edu.vn/chuong-trinh-tieng-anh-thieu-nhi-th-15.aspx

Dành cho học sinh từ 12 đến 17 tuổi: http://www.anhngutiachop.edu.vn/chuong-trinh-tieng-anh-thieu-nien-th-29.aspx

Luyện thi IELTS cam kết điểm đầu ra: http://www.anhngutiachop.edu.vn/chuong-trinh-luyen-thi-ielts-th-103.aspx

>>>MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỚP HỌC THỰC TẾ [Xin xoay ngang màn hình]:
[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.