Tiếng Anh mẫu giáo vui nhộn dành cho học sinh từ 4 đến 6 tuổi

chương trình học

TIẾNG ANH MẪU GIÁO

MỤC TIÊU

Chương trình tiếng Anh mẫu giáo Ferris Wheel dành cho học sinh từ 4 đến 6 tuổi, nhằm giúp các bé tự tin tiếp xúc và hào hứng làm quen với môi trường tiếng Anh quốc tế, từ đó chuẩn bị tốt cho bé trước khi vào lớp Một. 

GIÁO TRÌNH

Giáo trình mới, đặc sắc của  Nhà xuất bản MacMillan nổi tiếng thế giới, với nhiều hình ảnh dạy học trực quan, màu sắc sống động và các nhân vật hoạt hình được trẻ em yêu thích.

NGÀY HỌCThứ 2-4-6, hoặc Thứ 3-5 hoặc Thứ 7-Chủ nhật

GIỜ HỌC: 

Sáng: từ 8:00 đến 9:30 HOẶC từ 9:30-11:00
Chiều:  từ 4:30 đến 6:00
Tối: từ 6:00 đến 7:30 HOẶC từ 7:30 đến 9:00

CHƯƠNG TRÌNH HỌC & HỌC PHÍ

100% các buổi học đều có GIÁO VIÊN BẢN NGỮ. 
Giáo viên nước ngoài và giáo viên Việt Nam sẽ cùng giảng dạy trong mỗi buổi học. 

 TÊN LỚP  THỜI GIAN  HỌC PHÍ
 FERRIS WHEEL 1A  40 buổi 5,200,000 đồng
FERRIS WHEEL 1B
37 buổi  4,810,000 đồng 
FERRIS WHEEL 2A 40 buổi 5,200,000 đồng
FERRIS WHEEL 2B
37 buổi  4,810,000 đồng 
FERRIS WHEEL 3A 40 buổi 5,200,000 đồng
FERRIS WHEEL 3B
37 buổi
 4,810,000 đồng 

CÁC QUYỀN LỢI CỦA HỌC VIÊN

 1. Được học bù MIỄN PHÍ khi nghỉ học có phép
 2. Được học kèm MIỄN PHÍ khi không theo kịp bài học trong lớp
 3. Được học kèm MIỄN PHÍ chương trình tiếng Anh phổ thông
 4. Được học SONG SONG 2 lớp cùng trình độ
 5. Được học lại MIỄN PHÍ khi thi chưa đủ điểm lên lớp. Điểm đạt yêu cầu là 60%. Được học lại 2 lần. Học lại lần 3 trở đi, đóng 50% học phí
 6. Được bảo lưu học phí. Thời hạn bảo lưu 30 ngày kể từ khi đơn bảo lưu được chấp nhận. Được bảo lưu 1 lần
 

Hãy đăng ký ngay khóa học tiếng Anh này để con bạn đạt được ưu thế vượt trội trong giao tiếp tiếng Anh!

>>> Xem thêm các chương trình tiếng Anh khác: 

Chương trình học 100% với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm: 

Chương trình học 50% với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm:
 http://www.anhngutiachop.edu.vn/chuong-trinh-tieng-anh-hoa-diem-10-th-1011.aspx

>>> MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC TẾ TRONG LỚP HỌC [Vui lòng xoay ngang màn hình điện thoại]: 


[Mới nhất - thú vị nhất 2019] Baby Express là chương trình tiếng Anh dành cho các học sinh từ 4 đến 7 tuổi. Đây là chương trình tiếng Anh thiếu nhi học với 100% giáo viên bản ngữ, có các hoạt động thú vị, giúp cho các em học sinh nhỏ tuổi luôn có niềm vui thích khi học.

[Mới nhất - thú vị nhất 2019] Baby Express là chương trình tiếng Anh dành cho các học sinh từ 4 đến 7 tuổi. Đây là chương trình tiếng Anh thiếu nhi học với 100% giáo viên bản ngữ, có các hoạt động thú vị, giúp cho các em học sinh nhỏ tuổi luôn có niềm vui thích khi học.

[Mới nhất - thú vị nhất 2019] Baby Express là chương trình tiếng Anh dành cho các học sinh từ 4 đến 7 tuổi. Đây là chương trình tiếng Anh thiếu nhi học với 100% giáo viên bản ngữ, có các hoạt động thú vị, giúp cho các em học sinh nhỏ tuổi luôn có niềm vui thích khi học.

[Mới nhất - thú vị nhất 2019] Baby Express là chương trình tiếng Anh dành cho các học sinh từ 4 đến 7 tuổi. Đây là chương trình tiếng Anh thiếu nhi học với 100% giáo viên bản ngữ, có các hoạt động thú vị, giúp cho các em học sinh nhỏ tuổi luôn có niềm vui thích khi học.

[Mới nhất - thú vị nhất 2019] Baby Express là chương trình tiếng Anh dành cho các học sinh từ 4 đến 7 tuổi. Đây là chương trình tiếng Anh thiếu nhi học với 100% giáo viên bản ngữ, có các hoạt động thú vị, giúp cho các em học sinh nhỏ tuổi luôn có niềm vui thích khi học.

[Mới nhất - thú vị nhất 2019] Baby Express là chương trình tiếng Anh dành cho các học sinh từ 4 đến 7 tuổi. Đây là chương trình tiếng Anh thiếu nhi học với 100% giáo viên bản ngữ, có các hoạt động thú vị, giúp cho các em học sinh nhỏ tuổi luôn có niềm vui thích khi học.

[Mới nhất - thú vị nhất 2019] Baby Express là chương trình tiếng Anh dành cho các học sinh từ 4 đến 7 tuổi. Đây là chương trình tiếng Anh thiếu nhi học với 100% giáo viên bản ngữ, có các hoạt động thú vị, giúp cho các em học sinh nhỏ tuổi luôn có niềm vui thích khi học.

[Mới nhất - thú vị nhất 2019] Baby Express là chương trình tiếng Anh dành cho các học sinh từ 4 đến 7 tuổi. Đây là chương trình tiếng Anh thiếu nhi học với 100% giáo viên bản ngữ, có các hoạt động thú vị, giúp cho các em học sinh nhỏ tuổi luôn có niềm vui thích khi học.

[Mới nhất - thú vị nhất 2019] Baby Express là chương trình tiếng Anh dành cho các học sinh từ 4 đến 7 tuổi. Đây là chương trình tiếng Anh thiếu nhi học với 100% giáo viên bản ngữ, có các hoạt động thú vị, giúp cho các em học sinh nhỏ tuổi luôn có niềm vui thích khi học.

[Mới nhất - thú vị nhất 2019] Baby Express là chương trình tiếng Anh dành cho các học sinh từ 4 đến 7 tuổi. Đây là chương trình tiếng Anh thiếu nhi học với 100% giáo viên bản ngữ, có các hoạt động thú vị, giúp cho các em học sinh nhỏ tuổi luôn có niềm vui thích khi học.

[Mới nhất - thú vị nhất 2019] Baby Express là chương trình tiếng Anh dành cho các học sinh từ 4 đến 7 tuổi. Đây là chương trình tiếng Anh thiếu nhi học với 100% giáo viên bản ngữ, có các hoạt động thú vị, giúp cho các em học sinh nhỏ tuổi luôn có niềm vui thích khi học.

[Mới nhất - thú vị nhất 2019] Baby Express là chương trình tiếng Anh dành cho các học sinh từ 4 đến 7 tuổi. Đây là chương trình tiếng Anh thiếu nhi học với 100% giáo viên bản ngữ, có các hoạt động thú vị, giúp cho các em học sinh nhỏ tuổi luôn có niềm vui thích khi học.

[Mới nhất - thú vị nhất 2019] Baby Express là chương trình tiếng Anh dành cho các học sinh từ 4 đến 7 tuổi. Đây là chương trình tiếng Anh thiếu nhi học với 100% giáo viên bản ngữ, có các hoạt động thú vị, giúp cho các em học sinh nhỏ tuổi luôn có niềm vui thích khi học.

[Mới nhất - thú vị nhất 2019] Baby Express là chương trình tiếng Anh dành cho các học sinh từ 4 đến 7 tuổi. Đây là chương trình tiếng Anh thiếu nhi học với 100% giáo viên bản ngữ, có các hoạt động thú vị, giúp cho các em học sinh nhỏ tuổi luôn có niềm vui thích khi học.

[Mới nhất - thú vị nhất 2019] Baby Express là chương trình tiếng Anh dành cho các học sinh từ 4 đến 7 tuổi. Đây là chương trình tiếng Anh thiếu nhi học với 100% giáo viên bản ngữ, có các hoạt động thú vị, giúp cho các em học sinh nhỏ tuổi luôn có niềm vui thích khi học.

[Mới nhất - thú vị nhất 2019] Baby Express là chương trình tiếng Anh dành cho các học sinh từ 4 đến 7 tuổi. Đây là chương trình tiếng Anh thiếu nhi học với 100% giáo viên bản ngữ, có các hoạt động thú vị, giúp cho các em học sinh nhỏ tuổi luôn có niềm vui thích khi học.

[Mới nhất - thú vị nhất 2019] Baby Express là chương trình tiếng Anh dành cho các học sinh từ 4 đến 7 tuổi. Đây là chương trình tiếng Anh thiếu nhi học với 100% giáo viên bản ngữ, có các hoạt động thú vị, giúp cho các em học sinh nhỏ tuổi luôn có niềm vui thích khi học.

[Mới nhất - thú vị nhất 2019] Baby Express là chương trình tiếng Anh dành cho các học sinh từ 4 đến 7 tuổi. Đây là chương trình tiếng Anh thiếu nhi học với 100% giáo viên bản ngữ, có các hoạt động thú vị, giúp cho các em học sinh nhỏ tuổi luôn có niềm vui thích khi học.

[Mới nhất - thú vị nhất 2019] Baby Express là chương trình tiếng Anh dành cho các học sinh từ 4 đến 7 tuổi. Đây là chương trình tiếng Anh thiếu nhi học với 100% giáo viên bản ngữ, có các hoạt động thú vị, giúp cho các em học sinh nhỏ tuổi luôn có niềm vui thích khi học.

[Mới nhất - thú vị nhất 2019] Baby Express là chương trình tiếng Anh dành cho các học sinh từ 4 đến 7 tuổi. Đây là chương trình tiếng Anh thiếu nhi học với 100% giáo viên bản ngữ, có các hoạt động thú vị, giúp cho các em học sinh nhỏ tuổi luôn có niềm vui thích khi học.

[Mới nhất - thú vị nhất 2019] Baby Express là chương trình tiếng Anh dành cho các học sinh từ 4 đến 7 tuổi. Đây là chương trình tiếng Anh thiếu nhi học với 100% giáo viên bản ngữ, có các hoạt động thú vị, giúp cho các em học sinh nhỏ tuổi luôn có niềm vui thích khi học.


TIẾNG ANH THIẾU NHI

MỤC TIÊU

Chương trình Anh ngữ Kid Express dành cho các em từ 7 -11 tuổi được thiết kế nhằm giúp các em nâng cao kỹ năng nghe nói; học tốt chương trình tiếng Anh ở trường tiểu học và tự tin đạt được kết quả cao trong kỳ thi lấy chứng chỉ Anh ngữ quốc tế Cambridge Starters, Movers và Flyers.

GIÁO TRÌNH

Giáo trình mới, đặc sắc của Nhà xuất bản McGraw-Hill nổi tiếng tại Mỹ, với nhiều hình ảnh dạy học trực quan, màu sắc sống động và các nhân vật hoạt hình được trẻ em yêu thích.

NGÀY HỌC: Thứ 2-4-6 hoặc Thứ 3-5 hoặc Thứ 7-Chủ Nhật

GIỜ HỌC: 

Sáng: từ 8:00 đến 9:30 HOẶC từ 9:30 đến 11:00
Chiều: từ 4:30 đến 6:00
Tối: từ 6:00 đến 7:30 HOẶC từ 7:30 đến 9:00

CHƯƠNG TRÌNH HỌC & HỌC PHÍ

100% các buổi học đều có GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI. 

Giáo viên nước ngoài và giáo viên Việt Nam sẽ cùng giảng dạy trong mỗi buổi học. 

Trình độ sơ cấp (STARTERS)

TÊN LỚP  THỜI GIAN  HỌC PHÍ
 KID EXPRESS 1A   14 buổi 1,850,000 đồng
 KID EXPRESS 1B   15 buổi  1,970,000 đồng 
 KID EXPRESS 2A   14 buổi 1,850,000 đồng
 KID EXPRESS 2B  15 buổi 1,970,000 đồng

Trình độ trung cấp (MOVERS)

 TÊN LỚP   THỜI GIAN   HỌC PHÍ 
 KID EXPRESS 3A    18 buổi  2,370,000 đồng 
 KID EXPRESS 3B   19 buổi  2,495,000 đồng
 KID EXPRESS 4A   18 buổi  2,370,000 đồng
 KID EXPRESS 4B   19 buổi  2,495,000 đồng


Trình độ cao cấp (FLYERS)

TÊN LỚP    THỜI GIAN   HỌC PHÍ 
 KID EXPRESS 5A   22 buổi  2,890,000 đồng
 KID EXPRESS 5B  23 buổi  3,000,000 đồng
 KID EXPRESS 6A  22 buổi  2,890,000 đồng
 KID EXPRESS 6B  23 buổi  3,000,000 đồng 


CÁC QUYỀN LỢI CỦA HỌC VIÊN

 1. Được học bù MIỄN PHÍ khi nghỉ học có phép
 2. Được học kèm MIỄN PHÍ khi không theo kịp bài học trong lớp
 3. Được học kèm MIỄN PHÍ chương trình tiếng Anh phổ thông
 4. Được học SONG SONG 2 lớp cùng trình độ
 5. Được học lại MIỄN PHÍ khi thi chưa đủ điểm lên lớp. Điểm đạt yêu cầu là 60%. Được học lại 2 lần. Học lại lần 3 trở đi, đóng 50% học phí
 6. Được bảo lưu học phí. Thời hạn bảo lưu 30 ngày kể từ khi đơn bảo lưu được chấp nhận. Được bảo lưu 1 lần

QUY ĐỊNH VỀ THI XẾP LỚP

 • Học viên học từ lớp Kid 1 không cần phải thi xếp lớp
 • Học viên không muốn học từ đầu có thể đăng ký thi xếp lớp để tiết kiệm thời gian học, học phí và học đúng trình độ của mình
 • Bài thi xếp lớp gồm 2 phần: phần trắc nghiệm và phỏng vấn bằng tiếng Anh cùng giáo viên
 • Lệ phí xếp lớp là 100.000đ
Hãy đăng ký ngay để con của bạn nhanh chóng đạt những ưu thế vượt trội nhờ giỏi tiếng Anh. 

>>> Xem thêm các chương trình tiếng Anh khác: 

Chương trình học 100% với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm: 

Chương trình học 50% với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm:
 http://www.anhngutiachop.edu.vn/chuong-trinh-tieng-anh-hoa-diem-10-th-1011.aspx

>>> MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC TẾ TRONG LỚP HỌC [Vui lòng xoay ngang màn hình điện thoại]: 

[Mới nhất - thú vị nhất 2019] Kid Express là chương trình tiếng Anh dành cho thiếu nhi là học sinh từ lớp 2 đến lớp 5. Đây là chương trình tiếng Anh trẻ em theo chủ đề, có các hoạt động vui nhộn. Chương trình Anh văn thiếu nhi này sử dụng rất nhiều bài hát tiếng Anh thiếu nhi, các hình ảnh minh họa sống động.

[Mới nhất - thú vị nhất 2019] Kid Express là chương trình tiếng Anh dành cho thiếu nhi là học sinh từ lớp 2 đến lớp 5. Đây là chương trình tiếng Anh trẻ em theo chủ đề, có các hoạt động vui nhộn. Chương trình Anh văn thiếu nhi này sử dụng rất nhiều bài hát tiếng Anh thiếu nhi, các hình ảnh minh họa sống động.

[Mới nhất - thú vị nhất 2019] Kid Express là chương trình tiếng Anh dành cho thiếu nhi là học sinh từ lớp 2 đến lớp 5. Đây là chương trình tiếng Anh trẻ em theo chủ đề, có các hoạt động vui nhộn. Chương trình Anh văn thiếu nhi này sử dụng rất nhiều bài hát tiếng Anh thiếu nhi, các hình ảnh minh họa sống động.

[Mới nhất - thú vị nhất 2019] Kid Express là chương trình tiếng Anh dành cho thiếu nhi là học sinh từ lớp 2 đến lớp 5. Đây là chương trình tiếng Anh trẻ em theo chủ đề, có các hoạt động vui nhộn. Chương trình Anh văn thiếu nhi này sử dụng rất nhiều bài hát tiếng Anh thiếu nhi, các hình ảnh minh họa sống động.

[Mới nhất - thú vị nhất 2019] Kid Express là chương trình tiếng Anh dành cho thiếu nhi là học sinh từ lớp 2 đến lớp 5. Đây là chương trình tiếng Anh trẻ em theo chủ đề, có các hoạt động vui nhộn. Chương trình Anh văn thiếu nhi này sử dụng rất nhiều bài hát tiếng Anh thiếu nhi, các hình ảnh minh họa sống động.

[Mới nhất - thú vị nhất 2019] Kid Express là chương trình tiếng Anh dành cho thiếu nhi là học sinh từ lớp 2 đến lớp 5. Đây là chương trình tiếng Anh trẻ em theo chủ đề, có các hoạt động vui nhộn. Chương trình Anh văn thiếu nhi này sử dụng rất nhiều bài hát tiếng Anh thiếu nhi, các hình ảnh minh họa sống động.

[Mới nhất - thú vị nhất 2019] Kid Express là chương trình tiếng Anh dành cho thiếu nhi là học sinh từ lớp 2 đến lớp 5. Đây là chương trình tiếng Anh trẻ em theo chủ đề, có các hoạt động vui nhộn. Chương trình Anh văn thiếu nhi này sử dụng rất nhiều bài hát tiếng Anh thiếu nhi, các hình ảnh minh họa sống động.

[Mới nhất - thú vị nhất 2019] Kid Express là chương trình tiếng Anh dành cho thiếu nhi là học sinh từ lớp 2 đến lớp 5. Đây là chương trình tiếng Anh trẻ em theo chủ đề, có các hoạt động vui nhộn. Chương trình Anh văn thiếu nhi này sử dụng rất nhiều bài hát tiếng Anh thiếu nhi, các hình ảnh minh họa sống động.

[Mới nhất - thú vị nhất 2019] Kid Express là chương trình tiếng Anh dành cho thiếu nhi là học sinh từ lớp 2 đến lớp 5. Đây là chương trình tiếng Anh trẻ em theo chủ đề, có các hoạt động vui nhộn. Chương trình Anh văn thiếu nhi này sử dụng rất nhiều bài hát tiếng Anh thiếu nhi, các hình ảnh minh họa sống động.

Anh Ngữ Tia Chớp: tieng anh thieu nhi

TIẾNG ANH THIẾU NIÊN

MỤC TIÊU

Chương trình Anh ngữ Teen Express dành cho các em 12 - 17 tuổi, giúp học viên giao tiếp lưu loát bằng Anh ngữ ở cấp độ cao; học tốt chương trình Anh ngữ ở trường phổ thông và tự tin hội nhập vào nền giáo dục thế giới với các chứng chỉ Anh ngữ có giá trị quốc tế như KET, PET và IELTS.

GIÁO TRÌNH

Giáo trình mới nhất của nhà xuất bản Oxford danh tiếng, với hình ảnh và nội dung sinh động, gần gũi với lứa tuổi teen giúp các em lưu giữ niềm yêu thích trong suốt quá trình học.

NGÀY HỌC: Thứ 2-4-6, hoặc Thứ 3-5 hoặc Thứ 7-CN

GIỜ HỌC:  

Sáng: từ 8:00 đến 9:30 HOẶC từ 9:30-11:00
Chiều: từ 4:30 đến 6:00
Tối: từ 6:00 đến 7:30 HOẶC từ 7:30 đến 9:00

CHƯƠNG TRÌNH HỌC & HỌC PHÍ

100% các buổi học đều có GIÁO VIÊN BẢN NGỮ.

Giáo viên nước ngoài và giáo viên Việt Nam sẽ cùng giảng dạy trong mỗi buổi học. 

Trình độ sơ cấp (KET)

TÊN LỚP  THỜI GIAN  HỌC PHÍ
 TEEN 1A   15 buổi   2,000,000 đồng 
TEEN 1B 15 buổi 2,000,000 đồng
TEEN 2A 15 buổi
2,000,000 đồng
TEEN 2B 15 buổi 2,000,000 đồng
 TEEN 3A  19 buổi  2,500,000 đồng 
 TEEN 3B  19 buổi 2,500,000 đồng 

Trình độ trung cấp (PET)

 TÊN LỚP  THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
 TEEN 4A   19 buổi   2,500,000 đồng 
TEEN 4B 19 buổi 2,500,000 đồng
TEEN 5A 21 buổi 2,800,000 đồng
TEEN 5B 21 buổi 2,800,000 đồng
 TEEN 6A 21 buổi  2,800,000 đồng 
 TEEN 6B 21 buổi  2,800,000 đồng 


CÁC QUYỀN LỢI CỦA HỌC VIÊN

 1. Được học bù MIỄN PHÍ khi nghỉ học có xin phép
 2. Được học kèm MIỄN PHÍ khi không theo kịp bài học trong lớp
 3. Được học kèm MIỄN PHÍ chương trình tiếng Anh phổ thông
 4. Được học SONG SONG 2 lớp cùng trình độ
 5. Được học lại MIỄN PHÍ khi thi chưa đủ điểm lên lớp. Điểm đạt yêu cầu là 60%. Được học lại 2 lần. Học lại lần 3 trở đi, đóng 50% học phí
 6. Được BẢO LƯU học phí. Thời hạn bảo lưu 30 ngày kể từ khi đơn bảo lưu được chấp thuận. Được bảo lưu 1 lần

QUY ĐỊNH VỀ THI XẾP LỚP

 • Học viên học từ lớp Teen 1 không cần phải thi xếp lớp
 • Học viên không muốn học từ đầu có thể đăng ký thi xếp lớp để tiết kiệm thời gian học, học phí, và học đúng trình độ của mình
 • Bài thi xếp lớp gồm 2 phần: phần trắc nghiệm và phỏng vấn tiếng Anh cùng giáo viên
 • Lệ phí thi xếp lớp là 100.000đ


Hãy đăng ký ngay để con bạn đạt ưu thế vượt trội trong tiếng Anh!

>>> Xem thêm các chương trình tiếng Anh khác: 

Chương trình học 100% với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm: 


Chương trình học 50% với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm: http://www.anhngutiachop.edu.vn/chuong-trinh-tieng-anh-hoa-diem-10-th-1011.aspx

>>> MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC TẾ TRONG LỚP HỌC [Xin xoay ngang màn hình]: 
[Mới nhất - hiệu quả nhất 2019] Teen Express là chương trình tiếng Anh dành riêng cho các em thiếu niên là học sinh cấp 2 và cấp 3. Học với 100% giáo viên bản ngữ. Chương trình có đầy đủ các chủ đề phù hợp với độ tuổi học viên thiếu niên, giúp các em luôn hứng thú trong học tập.

[Mới nhất - hiệu quả nhất 2019] Teen Express là chương trình tiếng Anh dành riêng cho các em thiếu niên là học sinh cấp 2 và cấp 3. Học với 100% giáo viên bản ngữ. Chương trình có đầy đủ các chủ đề phù hợp với độ tuổi học viên thiếu niên, giúp các em luôn hứng thú trong học tập.

[Mới nhất - hiệu quả nhất 2019] Teen Express là chương trình tiếng Anh dành riêng cho các em thiếu niên là học sinh cấp 2 và cấp 3. Học với 100% giáo viên bản ngữ. Chương trình có đầy đủ các chủ đề phù hợp với độ tuổi học viên thiếu niên, giúp các em luôn hứng thú trong học tập.

[Mới nhất - hiệu quả nhất 2019] Teen Express là chương trình tiếng Anh dành riêng cho các em thiếu niên là học sinh cấp 2 và cấp 3. Học với 100% giáo viên bản ngữ. Chương trình có đầy đủ các chủ đề phù hợp với độ tuổi học viên thiếu niên, giúp các em luôn hứng thú trong học tập.

[Mới nhất - hiệu quả nhất 2019] Teen Express là chương trình tiếng Anh dành riêng cho các em thiếu niên là học sinh cấp 2 và cấp 3. Học với 100% giáo viên bản ngữ. Chương trình có đầy đủ các chủ đề phù hợp với độ tuổi học viên thiếu niên, giúp các em luôn hứng thú trong học tập.

[Mới nhất - hiệu quả nhất 2019] Teen Express là chương trình tiếng Anh dành riêng cho các em thiếu niên là học sinh cấp 2 và cấp 3. Học với 100% giáo viên bản ngữ. Chương trình có đầy đủ các chủ đề phù hợp với độ tuổi học viên thiếu niên, giúp các em luôn hứng thú trong học tập.

[Mới nhất - hiệu quả nhất 2019] Teen Express là chương trình tiếng Anh dành riêng cho các em thiếu niên là học sinh cấp 2 và cấp 3. Học với 100% giáo viên bản ngữ. Chương trình có đầy đủ các chủ đề phù hợp với độ tuổi học viên thiếu niên, giúp các em luôn hứng thú trong học tập.

LUYỆN THI IELTS

MỤC TIÊU

Chương trình IELTS Express dành cho học viên là học sinh cấp 2-cấp 3, muốn luyện thi để đạt được điểm cao trong kỳ thi quốc tế IELTS.
Quá trình luyện thi IELTS giúp học viên hoàn thiện 4 kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết ở cấp độ cao.
IELTS là chứng chỉ bắt buộc để đi du học tại các nước phát triển như Anh, ÚC, Mỹ, Canada, New Zealand,… 
IELTS là chứng chỉ cần thiết để có cơ hội làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia, nhất là các vị trí quản lý.

GIÁO TRÌNH

Giáo trình Complete IELTS mới nhất của nhà xuất bản Đại Học Cambridge. Cambridge là một trong 3 nhà sáng lập nên đơn vị khảo thí chứng chỉ IELTS.

NGÀY HỌC: Thứ 2-4-6, hoặc Thứ 3-5, hoặc Thứ 7-CN.

GIỜ HỌC

Sáng: từ 8:00 đến 9:30 HOẶC từ 9:30-11:00
Chiều:  từ 4:30 đến 6:00
Tối: từ 6:00 đến 7:30 HOẶC từ 7:30 đến 9:00

CHƯƠNG TRÌNH HỌC & HỌC PHÍ

100% các buổi học đều có GIÁO VIÊN BẢN NGỮ.

Giáo viên nước ngoài và giáo viên Việt Nam sẽ cùng giảng dạy trong mỗi buổi học. 
Riêng lớp IELTS 4 là lớp luyện giải đề thi, nên sẽ học với 100% các giáo viên Việt Nam nhiều kinh nghiệm. 

 TÊN LỚP   THỜI GIAN  HỌC PHÍ  ĐIỂM ĐẦU VÀO   ĐIỂM ĐẦU RA TỐI THIỂU 
 IELTS 1A
 20 buổi  2,800,000 đồng   Hoàn thành Teen 6B   IELTS 4.0 điểm
 IELTS 1B  20 buổi  2,800,000 đồng  Hoàn thành IELTS 1A  IELTS 4.25 điểm 
 IELTS 1C  25 buổi  3,500,000 đồng  Hoàn thành IELTS 1B  IELTS 4.5 điểm 
 IELTS 2A
 20 buổi  2,800,000 đồng  IELTS 4.5 điểm IELTS 4.75 điểm
 IELTS 2B  20 buổi  2,800,000 đồng  Hoàn thành IELTS 2A   IELTS 5.0 điểm 
 IELTS 2C  21 buổi  2,950,000 đồng  Hoàn thành IELTS 2B  IELTS 5.25 điểm 
 IELTS 3A
 20 buổi  2,800,000 đồng  IELTS 5.25 điểm IELTS 5.5 điểm
 IELTS 3B  20 buổi  2,800,000 đồng  Hoàn thành IELTS 3A  IELTS 5.75 điểm 
 IELTS 3C  21 buổi  2,950,000 đồng  Hoàn thành IELTS 3B  IELTS 6.0 điểm 
 IELTS 4 35 buổi  3.500.000 đồng  Hoàn thành IETS 3C  IELTS 6.5+ 

CÁC QUYỀN LỢI CỦA HỌC VIÊN​
 1. Được học bù MIỄN PHÍ khi nghỉ học có xin phép
 2. Được học kèm MIỄN PHÍ khi không theo kịp bài học trong lớp
 3. Được học kèm MIỄN PHÍ chương trình tiếng Anh phổ thông
 4. Được học SONG SONG 2 lớp cùng trình độ
 5. Được học lại MIỄN PHÍ khi thi chưa đủ điểm lên lớp. Điểm đạt yêu cầu là 60%. Được học lại 2 lần. Học lại lần 3 trở đi, đóng 50% học phí.
 6. Được BẢO LƯU HỌC PHÍ. Thời hạn bảo lưu 30 ngày kể từ khi đơn bảo lưu được chấp thuận. Được bảo lưu 1 lần
GIÁ TRỊ NHẬN ĐƯỢC TỪ KHÓA HỌC

 • Hoàn thiện 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc- Viết

 • Nâng cao vốn từ vựng và kỹ năng viết các bài luận.

 • Biết lập chiến lược giải quyết các loại câu hỏi khác nhau.

 • Phát triển khả năng suy nghĩ chủ động trong bài thi Nói.

 • Được làm quen với cấu trúc bài thi và các dạng câu hỏi của bài thi IELTS.

 • Được làm quen với ngôn ngữ học thuật trong bài thi IELTS.

Hãy đăng ký ngay khóa luyện thi IELTS để con bạn đạt ưu thế vượt trội trong tiếng Anh!

>>> Xem thêm các chương trình tiếng Anh khác: 

Chương trình học 100% với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm: 

Chương trình học 50% với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm: http://www.anhngutiachop.edu.vn/chuong-trinh-tieng-anh-hoa-diem-10-th-1011.aspx

>>> MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC TẾ TRONG LỚP HỌC [Xin xoay ngang màn hình]: 

[Mới nhất - hiệu quả nhất 2019] IELTS EXPRESS là chương trình luyện thi chứng chỉ quốc tế IELTS dành hiệu cam kết điểm đầu ra. Học với 100% giáo viên bản ngữ có bằng cấp sư phạm. giáo trình luyện thi IELTS mới nhất, kết hợp với phương tiện giảng dạy hiện đại sẽ giúp cho các em học sinh luôn thích thú trong học tập, đạt điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất.

[Mới nhất - hiệu quả nhất 2019] IELTS EXPRESS là chương trình luyện thi chứng chỉ quốc tế IELTS dành hiệu cam kết điểm đầu ra. Học với 100% giáo viên bản ngữ có bằng cấp sư phạm. giáo trình luyện thi IELTS mới nhất, kết hợp với phương tiện giảng dạy hiện đại sẽ giúp cho các em học sinh luôn thích thú trong học tập, đạt điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất.

[Mới nhất - hiệu quả nhất 2019] IELTS EXPRESS là chương trình luyện thi chứng chỉ quốc tế IELTS dành hiệu cam kết điểm đầu ra. Học với 100% giáo viên bản ngữ có bằng cấp sư phạm. giáo trình luyện thi IELTS mới nhất, kết hợp với phương tiện giảng dạy hiện đại sẽ giúp cho các em học sinh luôn thích thú trong học tập, đạt điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất.

[Mới nhất - hiệu quả nhất 2019] IELTS EXPRESS là chương trình luyện thi chứng chỉ quốc tế IELTS dành hiệu cam kết điểm đầu ra. Học với 100% giáo viên bản ngữ có bằng cấp sư phạm. giáo trình luyện thi IELTS mới nhất, kết hợp với phương tiện giảng dạy hiện đại sẽ giúp cho các em học sinh luôn thích thú trong học tập, đạt điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất.

[Mới nhất - hiệu quả nhất 2019] IELTS EXPRESS là chương trình luyện thi chứng chỉ quốc tế IELTS dành hiệu cam kết điểm đầu ra. Học với 100% giáo viên bản ngữ có bằng cấp sư phạm. giáo trình luyện thi IELTS mới nhất, kết hợp với phương tiện giảng dạy hiện đại sẽ giúp cho các em học sinh luôn thích thú trong học tập, đạt điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất.

[Mới nhất - hiệu quả nhất 2019] IELTS EXPRESS là chương trình luyện thi chứng chỉ quốc tế IELTS dành hiệu cam kết điểm đầu ra. Học với 100% giáo viên bản ngữ có bằng cấp sư phạm. giáo trình luyện thi IELTS mới nhất, kết hợp với phương tiện giảng dạy hiện đại sẽ giúp cho các em học sinh luôn thích thú trong học tập, đạt điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất.

[Mới nhất - hiệu quả nhất 2019] IELTS EXPRESS là chương trình luyện thi chứng chỉ quốc tế IELTS dành hiệu cam kết điểm đầu ra. Học với 100% giáo viên bản ngữ có bằng cấp sư phạm. giáo trình luyện thi IELTS mới nhất, kết hợp với phương tiện giảng dạy hiện đại sẽ giúp cho các em học sinh luôn thích thú trong học tập, đạt điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất.

[Mới nhất - hiệu quả nhất 2019] IELTS EXPRESS là chương trình luyện thi chứng chỉ quốc tế IELTS dành hiệu cam kết điểm đầu ra. Học với 100% giáo viên bản ngữ có bằng cấp sư phạm. giáo trình luyện thi IELTS mới nhất, kết hợp với phương tiện giảng dạy hiện đại sẽ giúp cho các em học sinh luôn thích thú trong học tập, đạt điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất.

CHƯƠNG TRÌNH STANDARD

Dành cho: Học sinh từ 4 đến 17 tuổi. 

Lợi ích: 
 • Giúp học sinh giỏi giao tiếp. 
 • Học tốt chương trình tiếng Anh tại trường tiểu học và trung học.
 • Thực hành nghe-nói với giáo viên nước ngoài 50% tổng số buổi học. 

 • Đặc điểm: 
 • Giáo trình: sử dụng giáo trình của CAMBRIDGE và PEARSON của Anh Quốc.
 • Giáo viên: Giáo viên Việt Nam được đào tạo kỹ lưỡng về phương pháp giảng dạy, phát âm chuẩn, giỏi văn phạm. Giáo viên nước ngoài là người bản xứ sử dụng tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ. 
 • Cơ sở vật chất: Phòng máy lạnh; máy chiếu; phần mềm giảng dạy itool hiện đại nhất của đại học Oxford. 
 • Sỉ số chỉ từ 7 đến 15 học viên. 

Lịch Học:
Ngày: thứ 2-4 hoặc thứ 3-5 hoặc thứ 7-Chủ Nhật
Giờ: 7:30-9:00 hoặc 9:00-10:30 hoặc 16:30-18:00 hoặc 18:00-19:30 hoặc 19:30-21:00

Học Phí:
1. Chương Trình Mẫu Giáo: Dành cho học sinh từ 4 đến 6 tuổi
 TÊN LỚP  THỜI GIAN  HỌC PHÍ
ST MG1A  31 buổi
(3.5 tháng)
3.100.000đ
ST MG1B
 31 buổi
(3.5 tháng)
3.100.000đ
ST MG2A
31 buổi
(3.5 tháng)
3.100.000đ
ST MG2B  31 buổi
(3.5 tháng)
3.100.000đ
ST MG3A
 31 buổi
(3.5 tháng)
3.100.000đ
ST MG3B
 31 buổi
(3.5 tháng)

3.100.000đ


2. Chương Trình Tiểu Học: Dành cho học sinh từ 7 đến 11 tuổi
TÊN LỚP  THỜI GIAN    HỌC PHÍ    TRÌNH ĐỘ ĐẦU RA 
 ST 1A  34 buổi
(4.5 tháng)
3.400.000đ  
 ST 1B  26 buổi
(3 tháng)
2.600.000đ  
 ST 2A  34 buổi
(4.5 tháng)
3.400.000đ  
 ST 2B  26 buổi
(3 tháng)
2.600.000đ  
 ST 2C 31 buổi
(4 tháng)
3.100.000đ  STARTERS
 ST 3A  34 buổi
(4.5 tháng)
3.400.000đ  
 ST 3B  26 buổi
(3 tháng)
2.600.000đ  
 ST 3C 31 buổi
(4 tháng)
3.100.000đ  
 ST 4A  34 buổi
(4.5 tháng)
3.400.000đ  
 ST 4B  26 buổi
(3 tháng)
2.600.000đ
 ST 4C 31 buổi
(4 tháng)
3.100.000đ MOVERS
 ST 5A  34 buổi
(4.5 tháng)
3.400.000đ  
 ST 5B  26 buổi
(3 tháng)
2.600.000đ
 ST 5C  31 buổi
(4 tháng)
3.100.000đ FLYERS

3, Chuơng Trình Trung Học: Dành cho học sinh từ 12 đến 17 tuổi
TÊN LỚP  THỜI GIAN    HỌC PHÍ    TRÌNH ĐỘ ĐẦU RA 
 PRE-6  24 buổi
(3 tháng)
2.400.000đ  
 ST 6A  36 buổi
(4.5 tháng)
3.600.000đ  
 ST 6B  36 buổi
(4.5 tháng)
3.600.000đ  
 ST 7A  36 buổi
(4.5 tháng)
3.600.000đ  
 ST 7B  36 buổi
(4.5 tháng)
3.600.000đ  
 ST 8A  36 buổi
(4.5 tháng)
3.600.000đ  
 ST 8B  36 buổi
(4.5 tháng)
3.600.000đ  
 ST 9A  36 buổi
(4.5 tháng)
3.600.000đ  
 ST 9B  36 buổi
(4.5 tháng)
3.600.000đ  KET
 ST 10A  36 buổi
(4.5 tháng)
3.600.000đ  
 ST 10B  36 buổi
(4.5 tháng)
3.600.000đ  
 ST 11A  36 buổi
(4.5 tháng)
3.600.000đ  
 ST 11B  36 buổi
(4.5 tháng)
3.600.000đ  
 ST 12A  36 buổi
(4.5 tháng)
3.600.000đ  
 ST 12B  36 buổi
(4.5 tháng)
3.600.000đ  PETQUYỀN LỢI:
 1. Được học kèm miễn phí khi không theo kịp bài trong lớp.
 2. Được học song song 2 lớp cùng trình độ.
 3. Được học lại miễn phí khi chưa đủ điểm thi cuối khóa. 

Hãy đăng ký ngay khóa học để con bạn đạt được ưu thế vượt trội trong tiếng Anh!

>>> Xem thêm các chương trình học với 100% giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm: 
Dành cho học sinh từ 4 đến 7 tuổi: http://www.anhngutiachop.edu.vn/chuong-trinh-tieng-anh-mau-giao-th-16.aspx

Dành cho học sinh từ 8 đến 12 tuổi: http://www.anhngutiachop.edu.vn/chuong-trinh-tieng-anh-thieu-nhi-th-15.aspx

Dành cho học sinh từ 12 đến 17 tuổi: http://www.anhngutiachop.edu.vn/chuong-trinh-tieng-anh-thieu-nien-th-29.aspx

Luyện thi IELTS cam kết điểm đầu ra: http://www.anhngutiachop.edu.vn/chuong-trinh-luyen-thi-ielts-th-103.aspx

>>>MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỚP HỌC THỰC TẾ [Xin xoay ngang màn hình]:
[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.CHƯƠNG TRÌNH ECONOMY

Dành cho: Học sinh từ 4 đến 17 tuổi. 

Lợi ích: 
 • Giúp học sinh giỏi giao tiếp. 
 • Học tốt chương trình tiếng Anh tại trường tiểu học và trung học.
 • Thực hành nghe-nói với giáo viên nước ngoài 10% tổng số buổi học. 
Đặc điểm: 
 • Giáo trình: sử dụng giáo trình của CAMBRIDGE và PEARSON của Anh Quốc.
 • Giáo viên: Giáo viên Việt Nam được đào tạo kỹ lưỡng về phương pháp giảng dạy, phát âm chuẩn, giỏi văn phạm. Giáo viên nước ngoài là người bản xứ sử dụng tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ. 
 • Cơ sở vật chất: Phòng máy lạnh; máy chiếu; phần mềm giảng dạy itool hiện đại nhất của đại học Oxford. 
 • Sỉ số chỉ từ 7 đến 15 học viên. 

Lịch Học:
Ngày: thứ 2-4 hoặc thứ 3-5 hoặc thứ 7-Chủ Nhật
Giờ: 7:30-9:00 hoặc 9:00-10:30 hoặc 16:30-18:00 hoặc 18:00-19:30 hoặc 19:30-21:00

Học Phí:

1. Chương Trình Mẫu Giáo: Dành cho học sinh từ 4 đến 6 tuổi
 TÊN LỚP  THỜI GIAN  HỌC PHÍ
EC MG1A  31 buổi
(3.5 tháng)
1.860.000đ
EC MG1B
 31 buổi
(3.5 tháng)
1.860.000đ
EC MG2A
31 buổi
(3.5 tháng)
1.860.000đ
EC MG2B  31 buổi
(3.5 tháng)
1.860.000đ
EC MG3A
 31 buổi
(3.5 tháng)
1.860.000đ
EC MG3B
 31 buổi
(3.5 tháng)

1.860.000đ

2. Chương Trình Tiểu Học: Dành cho học sinh từ 7 đến 11 tuổi
TÊN LỚP  THỜI GIAN    HỌC PHÍ    TRÌNH ĐỘ ĐẦU RA 
 EC 1A  34 buổi
(4.5 tháng)
2.040.000đ  
 EC 1B  26 buổi
(3 tháng)
1.560.000đ  
 EC 2A  34 buổi
(4.5 tháng)
2.040.000đ  
 EC 2B  26 buổi
(3 tháng)
1.560.000đ  
 EC 2C   31 buổi
(4 tháng)
1.860.000đ STARTERS
 EC 3A  34 buổi
(4.5 tháng)
2.040.000đ  
 EC 3B  26 buổi
(3 tháng)
1.560.000đ  
 EC 3C   31 buổi
(4 tháng)
1.860.000đ  
 EC 4A  34 buổi
(4.5 tháng)
2.040.000đ  
 EC 4B  26 buổi
(3 tháng)
1.560.000đ  
 EC 4C  31 buổi
(4 tháng)
1.860.000đ  MOVERS
 EC 5A  34 buổi
(4.5 tháng)
2.040.000đ  
 EC 5B  26 buổi
(3 tháng)
1.560.000đ
 EC 5C 31 buổi
(4 tháng)
1.860.000đ FLYERS

3, Chuơng Trình Trung Học: Dành cho học sinh từ 12 đến 17 tuổi
TÊN LỚP  THỜI GIAN    HỌC PHÍ    TRÌNH ĐỘ ĐẦU RA 
 PRE-6  24 buổi
(3 tháng)
1.440.000đ  
 EC 6A
42 buổi
(4.5 tháng) 
2.520.000đ  
 EC 6B  42 buổi
(4.5 tháng)
2.520.000đ  
 EC 7A  42 buổi
(4.5 tháng)
2.520.000đ  
 EC 7B  42 buổi
(4.5 tháng)
2.520.000đ  
 EC 8A  42 buổi
(4.5 tháng)
2.520.000đ  
 EC 8B  42 buổi
(4.5 tháng)
2.520.000đ  
 EC 9A  42 buổi
(4.5 tháng)
2.520.000đ  
 EC 9B  42 buổi
(4.5 tháng)
2.520.000đ  KET
 EC 10A  42 buổi
(4.5 tháng)
2.520.000đ  
 EC 10B  42 buổi
(4.5 tháng)
2.520.000đ  
 EC 11A  42 buổi
(4.5 tháng)
2.520.000đ  
 EC 11B  42 buổi
(4.5 tháng)
2.520.000đ  
 EC 12A  42 buổi
(4.5 tháng)
2.520.000đ  
 EC 12B  42 buổi
(4.5 tháng)
2.520.000đ  PET

QUYỀN LỢI:
 1. Được học kèm miễn phí khi không theo kịp bài trong lớp.
 2. Được học song song 2 lớp cùng trình độ.
 3. Được học lại miễn phí khi chưa đủ điểm thi cuối khóa. 

Hãy đăng ký ngay khóa học để con bạn đạt được ưu thế vượt trội trong tiếng Anh!

>>> Xem thêm các chương trình học với 100% giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm: 
Dành cho học sinh từ 4 đến 7 tuổi: http://www.anhngutiachop.edu.vn/chuong-trinh-tieng-anh-mau-giao-th-16.aspx

Dành cho học sinh từ 8 đến 12 tuổi: http://www.anhngutiachop.edu.vn/chuong-trinh-tieng-anh-thieu-nhi-th-15.aspx

Dành cho học sinh từ 12 đến 17 tuổi: http://www.anhngutiachop.edu.vn/chuong-trinh-tieng-anh-thieu-nien-th-29.aspx

Luyện thi IELTS cam kết điểm đầu ra: http://www.anhngutiachop.edu.vn/chuong-trinh-luyen-thi-ielts-th-103.aspx

>>>MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỚP HỌC THỰC TẾ [Xin xoay ngang màn hình]:
[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.


TOÁN HOA KỲ

MỤC TIÊU

Chương trình Toán Hoa Kỳ (US Math) dành cho lứa tuổi từ 4 đến 11 tuổi, giúp các bạn nhỏ vừa học Toán vui vẻ mỗi ngày, vừa  nâng cao được khả năng tiếng Anh.

Chương trình được thiết kế bao gồm các bài tập nhỏ với cấp độ tăng dần từ dễ đến khó. Các bài tập trong "Chương trình Toán Hoa Kỳ" có chủ đề rộng lớn và cũng rất thực tiễn, giúp học sinh rèn luyện kiến thức đại số, hình học, biết cách sử dụng các thiết bị đo lường, xem đồng hồ, tính toán ngân sách khi mua thực phẩm. 

Vượt ra ngoài khuôn khổ của một chương trình toán thông thường, "Chương trình Toán Hoa Kỳ" áp dụng những phương pháp luyện tập tư duy theo chuẩn Mỹ, giúp các bé có cơ hội phát triển và rèn luyện tư duy một cách bài bản, đầy đủ và hoàn chỉnh. 

Ngôn ngữ sử dụng suốt buổi học là tiếng Anh, được giảng dạy bởi đội ngũ giáo viên tiếng Anh của trung tâm Anh ngữ Tia Chớp. Các bạn nhỏ sẽ trau dồi kỹ năng nghe nói tiếng Anh trong suốt buổi học. 

GIÁO TRÌNH

Giáo trình dựa trên chương trình Common Core Math của Hoa Kỳ. Từ khi được xuất bản tại Mỹ cho đến nay, bộ sách luôn đứng trong top đầu những cuốn sách giáo dục bán chạy nhất với những lời nhận xét tích cực đến từ các nhà giáo và phụ huynh học sinh


NGÀY HỌC:
Học một buổi/tuần, 90 phút/buổi, chọn một trong các ngày từ Thứ Hai đến Chủ Nhật.

GIỜ HỌC: 

Sáng: từ 8:00 đến 9:30 HOẶC từ 9:30-11:00

Chiều:  từ 4:30 đến 6:00

Tối: từ 6:00 đến 7:30 HOẶC từ 7:30 đến 9:00

CHƯƠNG TRÌNH HỌC & HỌC PHÍ:

Chương trình được giảng dạy bởi đội ngũ giáo viên tiếng Anh người Việt Nam. Là các giáo viên được tuyển chọn và huấn luyện kỹ lưỡng, đầy đủ chứng chỉ sư phạm. 

DÀNH CHO TRẺ MẦM NON (4 đến 6 tuổi)
TÊN LỚP   THỜI GIAN  HỌC PHÍ
 MB1  13 buổi  1.040.000 đồng
 MB2  13 buổi  1.040.000 đồng
 MB3  13 buổi  1.040.000 đồng
 MB4  13 buổi  1.040.000 đồng


DÀNH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC (7 đến 11 tuổi)
 TÊN LỚP THỜI GIAN   HỌC PHÍ
 MK1A  25 buổi 2.000.000 đồng 
 MK1B  26 buổi  2.080.000 đồng
 MK2A  25 buổi
 2.000.000 đồng
 MK2B  26 buổi
 2.080.000 đồng
 MK3A  25 buổi
 2.000.000 đồng
 MK3B  26 buổi
 2.080.000 đồng
 MK4A  25 buổi
 2.000.000 đồng
 MK4B  26 buổi
 2.080.000 đồng
 MK5A  25 buổi
 2.000.000 đồng
 MK5B  26 buổi  2.080.000 đồng