Tiếng Anh mẫu giáo vui nhộn dành cho học sinh từ 4 đến 7 tuổi

chương trình học

BABY EXPRESS

MỤC TIÊU

Chương trình Anh ngữ Baby Express dành cho lứa tuổi từ 4 đến 7 tuổi, nhằm giúp các bé tự tin tiếp xúc và hào hứng làm quen với môi trường học Anh ngữ quốc tế, từ đó chuẩn bị tốt cho bé trước khi vào lớp Một. 

GIÁO TRÌNH

Giáo trình mới, đặc sắc của  Nhà xuất bản Oxford nổi tiếng thế giới, với nhiều hình ảnh dạy học trực quan, màu sắc sống động và các nhân vật hoạt hình được trẻ em yêu thích.

NGÀY HỌCThứ 2-4-6, hoặc Thứ 3-5-7 hoặc Thứ 7-Chủ nhật

GIỜ HỌC: sáng (7:30–9:00 / 9:00-10:30), chiều (4:30-6:00), tối (6:00-7:30 / 7:30 - 9:00).

CHƯƠNG TRÌNH HỌC & HỌC PHÍ

100% các buổi học đều có GIÁO VIÊN BẢN NGỮ. 
Giáo viên nước ngoài và giáo viên Việt Nam sẽ cùng giảng dạy trong mỗi buổi học. Do đó, bên cạnh việc được học cùng giáo viên nước ngoài 100%, các bé sẽ được hỗ trợ bởi chính đội ngũ giáo viên Việt Nam chuyên nghiệp thay vì những trợ giảng không có chuyên môn và kinh nghiệm.

TÊN LỚP  THỜI GIAN  HỌC PHÍ
 BABY EXPRESS 1A  15 buổi 1,875,000 đồng
BABY EXPRESS 1B
16 buổi  2,000,000 đồng 
BABY EXPRESS 2A 15 buổi 1,875,000 đồng
BABY EXPRESS 2B
16 buổi 2,000,000 đồng
BABY EXPRESS 3A 15 buổi 1,875,000 đồng
BABY EXPRESS 3B 16 buổi  2,000,000 đồng 
BABY EXPRESS 4A 15 buổi 1,875,000 đồng
BABY EXPRESS 4B  16 buổi  2,000,000 đồng 
BABY EXPRESS 5A 15 buổi 1,875,000 đồng
BABY EXPRESS 5B
16 buổi  2,000,000 đồng  
BABY EXPRESS 6A 15 buổi 1,875,000 đồng 
 BABY EXPRESS 6B
16 buổi  2,000,000 đồng  

CÁC QUYỀN LỢI CỦA HỌC VIÊN

 1. Được học bù MIỄN PHÍ khi nghỉ học có phép
 2. Được học kèm MIỄN PHÍ khi không theo kịp bài học trong lớp
 3. Được học kèm MIỄN PHÍ chương trình tiếng Anh phổ thông
 4. Được học SONG SONG 2 lớp cùng trình độ
 5. Được học lại MIỄN PHÍ khi thi chưa đủ điểm lên lớp. Điểm đạt yêu cầu là 60%. Được học lại 2 lần. Học lại lần 3 trở đi, đóng 50% học phí
 6. Được bảo lưu học phí. Thời hạn bảo lưu 30 ngày kể từ khi đơn bảo lưu được chấp nhận. Được bảo lưu 1 lần
 

Hãy đăng ký ngay khóa học tiếng Anh này để con bạn đạt được ưu thế vượt trội trong giao tiếp tiếng Anh!

>>> Xem thêm các chương trình tiếng Anh khác: 

Chương trình học 100% với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm: 

Chương trình học 30% với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm:
 http://www.anhngutiachop.edu.vn/chuong-trinh-tieng-anh-hoa-diem-10-th-1011.aspx

>>> MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC TẾ TRONG LỚP HỌC [Vui lòng xoay ngang màn hình điện thoại]: 


[Mới nhất - thú vị nhất 2019] Baby Express là chương trình tiếng Anh dành cho các học sinh từ 4 đến 7 tuổi. Đây là chương trình tiếng Anh thiếu nhi học với 100% giáo viên bản ngữ, có các hoạt động thú vị, giúp cho các em học sinh nhỏ tuổi luôn có niềm vui thích khi học.

[Mới nhất - thú vị nhất 2019] Baby Express là chương trình tiếng Anh dành cho các học sinh từ 4 đến 7 tuổi. Đây là chương trình tiếng Anh thiếu nhi học với 100% giáo viên bản ngữ, có các hoạt động thú vị, giúp cho các em học sinh nhỏ tuổi luôn có niềm vui thích khi học.

[Mới nhất - thú vị nhất 2019] Baby Express là chương trình tiếng Anh dành cho các học sinh từ 4 đến 7 tuổi. Đây là chương trình tiếng Anh thiếu nhi học với 100% giáo viên bản ngữ, có các hoạt động thú vị, giúp cho các em học sinh nhỏ tuổi luôn có niềm vui thích khi học.

[Mới nhất - thú vị nhất 2019] Baby Express là chương trình tiếng Anh dành cho các học sinh từ 4 đến 7 tuổi. Đây là chương trình tiếng Anh thiếu nhi học với 100% giáo viên bản ngữ, có các hoạt động thú vị, giúp cho các em học sinh nhỏ tuổi luôn có niềm vui thích khi học.

[Mới nhất - thú vị nhất 2019] Baby Express là chương trình tiếng Anh dành cho các học sinh từ 4 đến 7 tuổi. Đây là chương trình tiếng Anh thiếu nhi học với 100% giáo viên bản ngữ, có các hoạt động thú vị, giúp cho các em học sinh nhỏ tuổi luôn có niềm vui thích khi học.

[Mới nhất - thú vị nhất 2019] Baby Express là chương trình tiếng Anh dành cho các học sinh từ 4 đến 7 tuổi. Đây là chương trình tiếng Anh thiếu nhi học với 100% giáo viên bản ngữ, có các hoạt động thú vị, giúp cho các em học sinh nhỏ tuổi luôn có niềm vui thích khi học.

[Mới nhất - thú vị nhất 2019] Baby Express là chương trình tiếng Anh dành cho các học sinh từ 4 đến 7 tuổi. Đây là chương trình tiếng Anh thiếu nhi học với 100% giáo viên bản ngữ, có các hoạt động thú vị, giúp cho các em học sinh nhỏ tuổi luôn có niềm vui thích khi học.

[Mới nhất - thú vị nhất 2019] Baby Express là chương trình tiếng Anh dành cho các học sinh từ 4 đến 7 tuổi. Đây là chương trình tiếng Anh thiếu nhi học với 100% giáo viên bản ngữ, có các hoạt động thú vị, giúp cho các em học sinh nhỏ tuổi luôn có niềm vui thích khi học.

[Mới nhất - thú vị nhất 2019] Baby Express là chương trình tiếng Anh dành cho các học sinh từ 4 đến 7 tuổi. Đây là chương trình tiếng Anh thiếu nhi học với 100% giáo viên bản ngữ, có các hoạt động thú vị, giúp cho các em học sinh nhỏ tuổi luôn có niềm vui thích khi học.

[Mới nhất - thú vị nhất 2019] Baby Express là chương trình tiếng Anh dành cho các học sinh từ 4 đến 7 tuổi. Đây là chương trình tiếng Anh thiếu nhi học với 100% giáo viên bản ngữ, có các hoạt động thú vị, giúp cho các em học sinh nhỏ tuổi luôn có niềm vui thích khi học.

[Mới nhất - thú vị nhất 2019] Baby Express là chương trình tiếng Anh dành cho các học sinh từ 4 đến 7 tuổi. Đây là chương trình tiếng Anh thiếu nhi học với 100% giáo viên bản ngữ, có các hoạt động thú vị, giúp cho các em học sinh nhỏ tuổi luôn có niềm vui thích khi học.

[Mới nhất - thú vị nhất 2019] Baby Express là chương trình tiếng Anh dành cho các học sinh từ 4 đến 7 tuổi. Đây là chương trình tiếng Anh thiếu nhi học với 100% giáo viên bản ngữ, có các hoạt động thú vị, giúp cho các em học sinh nhỏ tuổi luôn có niềm vui thích khi học.

[Mới nhất - thú vị nhất 2019] Baby Express là chương trình tiếng Anh dành cho các học sinh từ 4 đến 7 tuổi. Đây là chương trình tiếng Anh thiếu nhi học với 100% giáo viên bản ngữ, có các hoạt động thú vị, giúp cho các em học sinh nhỏ tuổi luôn có niềm vui thích khi học.

[Mới nhất - thú vị nhất 2019] Baby Express là chương trình tiếng Anh dành cho các học sinh từ 4 đến 7 tuổi. Đây là chương trình tiếng Anh thiếu nhi học với 100% giáo viên bản ngữ, có các hoạt động thú vị, giúp cho các em học sinh nhỏ tuổi luôn có niềm vui thích khi học.

[Mới nhất - thú vị nhất 2019] Baby Express là chương trình tiếng Anh dành cho các học sinh từ 4 đến 7 tuổi. Đây là chương trình tiếng Anh thiếu nhi học với 100% giáo viên bản ngữ, có các hoạt động thú vị, giúp cho các em học sinh nhỏ tuổi luôn có niềm vui thích khi học.

[Mới nhất - thú vị nhất 2019] Baby Express là chương trình tiếng Anh dành cho các học sinh từ 4 đến 7 tuổi. Đây là chương trình tiếng Anh thiếu nhi học với 100% giáo viên bản ngữ, có các hoạt động thú vị, giúp cho các em học sinh nhỏ tuổi luôn có niềm vui thích khi học.

[Mới nhất - thú vị nhất 2019] Baby Express là chương trình tiếng Anh dành cho các học sinh từ 4 đến 7 tuổi. Đây là chương trình tiếng Anh thiếu nhi học với 100% giáo viên bản ngữ, có các hoạt động thú vị, giúp cho các em học sinh nhỏ tuổi luôn có niềm vui thích khi học.

[Mới nhất - thú vị nhất 2019] Baby Express là chương trình tiếng Anh dành cho các học sinh từ 4 đến 7 tuổi. Đây là chương trình tiếng Anh thiếu nhi học với 100% giáo viên bản ngữ, có các hoạt động thú vị, giúp cho các em học sinh nhỏ tuổi luôn có niềm vui thích khi học.

[Mới nhất - thú vị nhất 2019] Baby Express là chương trình tiếng Anh dành cho các học sinh từ 4 đến 7 tuổi. Đây là chương trình tiếng Anh thiếu nhi học với 100% giáo viên bản ngữ, có các hoạt động thú vị, giúp cho các em học sinh nhỏ tuổi luôn có niềm vui thích khi học.

[Mới nhất - thú vị nhất 2019] Baby Express là chương trình tiếng Anh dành cho các học sinh từ 4 đến 7 tuổi. Đây là chương trình tiếng Anh thiếu nhi học với 100% giáo viên bản ngữ, có các hoạt động thú vị, giúp cho các em học sinh nhỏ tuổi luôn có niềm vui thích khi học.

[Mới nhất - thú vị nhất 2019] Baby Express là chương trình tiếng Anh dành cho các học sinh từ 4 đến 7 tuổi. Đây là chương trình tiếng Anh thiếu nhi học với 100% giáo viên bản ngữ, có các hoạt động thú vị, giúp cho các em học sinh nhỏ tuổi luôn có niềm vui thích khi học.


KID EXPRESS

MỤC TIÊU

Chương trình Anh ngữ Kid Express dành cho các em từ 8 -12 tuổi được thiết kế nhằm giúp các em nâng cao kỹ năng nghe nói; học tốt chương trình tiếng Anh ở trường tiểu học và tự tin đạt được kết quả cao trong kỳ thi lấy chứng chỉ Anh ngữ quốc tế Cambridge Starters, Movers và Flyers.

GIÁO TRÌNH

Giáo trình mới, đặc sắc của Nhà xuất bản McGraw-Hill nổi tiếng tại Mỹ, với nhiều hình ảnh dạy học trực quan, màu sắc sống động và các nhân vật hoạt hình được trẻ em yêu thích.

NGÀY HỌC: Thứ 2-4-6 hoặc Thứ 3-5-7 hoặc Thứ 7-Chủ Nhật

GIỜ HỌC: sáng (7:30-9:00/ 9:00-10:30), chiều (4:30-6:00), tối (6:00-7:30/7:30-9:00)

CHƯƠNG TRÌNH HỌC & HỌC PHÍ

100% các buổi học đều có GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI. 

Giáo viên nước ngoài và giáo viên Việt Nam sẽ cùng giảng dạy trong mỗi buổi học. Do đó, bên cạnh việc được học cùng giáo viên nước ngoài 100%, các em sẽ được hỗ trợ bởi chính đội ngũ giáo viên Việt Nam chuyên nghiệp thay vì những trợ giảng không có chuyên môn và kinh nghiệm.

Trình độ sơ cấp (STARTERS)

TÊN LỚP  THỜI GIAN  HỌC PHÍ
 KID EXPRESS 1A   14 buổi 1,750,000 đồng
 KID EXPRESS 1B   15 buổi  1,875,000 đồng 
 KID EXPRESS 2A   14 buổi 1,750,000 đồng
 KID EXPRESS 2B  15 buổi 1,875,000 đồng

Trình độ trung cấp (MOVERS)

 TÊN LỚP   THỜI GIAN   HỌC PHÍ 
 KID EXPRESS 3A    18 buổi  2,250,000 đồng 
 KID EXPRESS 3B   19 buổi  2,375,000 đồng
 KID EXPRESS 4A   18 buổi  2,250,000 đồng
 KID EXPRESS 4B   19 buổi  2,375,000 đồng


Trình độ cao cấp (FLYERS)

TÊN LỚP    THỜI GIAN   HỌC PHÍ 
 KID EXPRESS 5A   22 buổi  2,750,000 đồng
 KID EXPRESS 5B  23 buổi  2,875,000 đồng
 KID EXPRESS 6A  22 buổi  2,750,000 đồng
 KID EXPRESS 6B  23 buổi  2,875,000 đồng 


CÁC QUYỀN LỢI CỦA HỌC VIÊN

 1. Được học bù MIỄN PHÍ khi nghỉ học có phép
 2. Được học kèm MIỄN PHÍ khi không theo kịp bài học trong lớp
 3. Được học kèm MIỄN PHÍ chương trình tiếng Anh phổ thông
 4. Được học SONG SONG 2 lớp cùng trình độ
 5. Được học lại MIỄN PHÍ khi thi chưa đủ điểm lên lớp. Điểm đạt yêu cầu là 60%. Được học lại 2 lần. Học lại lần 3 trở đi, đóng 50% học phí
 6. Được bảo lưu học phí. Thời hạn bảo lưu 30 ngày kể từ khi đơn bảo lưu được chấp nhận. Được bảo lưu 1 lần

QUY ĐỊNH VỀ THI XẾP LỚP

 • Học viên học từ lớp Kid 1 không cần phải thi xếp lớp
 • Học viên không muốn học từ đầu có thể đăng ký thi xếp lớp để tiết kiệm thời gian học, học phí và học đúng trình độ của mình
 • Bài thi xếp lớp gồm 2 phần: phần trắc nghiệm và phỏng vấn bằng tiếng Anh cùng giáo viên
 • Lệ phí xếp lớp là 100.000đ
Hãy đăng ký ngay để con của bạn nhanh chóng đạt những ưu thế vượt trội nhờ giỏi tiếng Anh. 

>>> Xem thêm các chương trình tiếng Anh khác: 

Chương trình học 100% với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm: 

Chương trình học 30% với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm:
 http://www.anhngutiachop.edu.vn/chuong-trinh-tieng-anh-hoa-diem-10-th-1011.aspx

>>> MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC TẾ TRONG LỚP HỌC [Vui lòng xoay ngang màn hình điện thoại]: 

[Mới nhất - thú vị nhất 2019] Kid Express là chương trình tiếng Anh dành cho thiếu nhi là học sinh từ lớp 2 đến lớp 5. Đây là chương trình tiếng Anh trẻ em theo chủ đề, có các hoạt động vui nhộn. Chương trình Anh văn thiếu nhi này sử dụng rất nhiều bài hát tiếng Anh thiếu nhi, các hình ảnh minh họa sống động.

[Mới nhất - thú vị nhất 2019] Kid Express là chương trình tiếng Anh dành cho thiếu nhi là học sinh từ lớp 2 đến lớp 5. Đây là chương trình tiếng Anh trẻ em theo chủ đề, có các hoạt động vui nhộn. Chương trình Anh văn thiếu nhi này sử dụng rất nhiều bài hát tiếng Anh thiếu nhi, các hình ảnh minh họa sống động.

[Mới nhất - thú vị nhất 2019] Kid Express là chương trình tiếng Anh dành cho thiếu nhi là học sinh từ lớp 2 đến lớp 5. Đây là chương trình tiếng Anh trẻ em theo chủ đề, có các hoạt động vui nhộn. Chương trình Anh văn thiếu nhi này sử dụng rất nhiều bài hát tiếng Anh thiếu nhi, các hình ảnh minh họa sống động.

[Mới nhất - thú vị nhất 2019] Kid Express là chương trình tiếng Anh dành cho thiếu nhi là học sinh từ lớp 2 đến lớp 5. Đây là chương trình tiếng Anh trẻ em theo chủ đề, có các hoạt động vui nhộn. Chương trình Anh văn thiếu nhi này sử dụng rất nhiều bài hát tiếng Anh thiếu nhi, các hình ảnh minh họa sống động.

[Mới nhất - thú vị nhất 2019] Kid Express là chương trình tiếng Anh dành cho thiếu nhi là học sinh từ lớp 2 đến lớp 5. Đây là chương trình tiếng Anh trẻ em theo chủ đề, có các hoạt động vui nhộn. Chương trình Anh văn thiếu nhi này sử dụng rất nhiều bài hát tiếng Anh thiếu nhi, các hình ảnh minh họa sống động.

[Mới nhất - thú vị nhất 2019] Kid Express là chương trình tiếng Anh dành cho thiếu nhi là học sinh từ lớp 2 đến lớp 5. Đây là chương trình tiếng Anh trẻ em theo chủ đề, có các hoạt động vui nhộn. Chương trình Anh văn thiếu nhi này sử dụng rất nhiều bài hát tiếng Anh thiếu nhi, các hình ảnh minh họa sống động.

[Mới nhất - thú vị nhất 2019] Kid Express là chương trình tiếng Anh dành cho thiếu nhi là học sinh từ lớp 2 đến lớp 5. Đây là chương trình tiếng Anh trẻ em theo chủ đề, có các hoạt động vui nhộn. Chương trình Anh văn thiếu nhi này sử dụng rất nhiều bài hát tiếng Anh thiếu nhi, các hình ảnh minh họa sống động.

[Mới nhất - thú vị nhất 2019] Kid Express là chương trình tiếng Anh dành cho thiếu nhi là học sinh từ lớp 2 đến lớp 5. Đây là chương trình tiếng Anh trẻ em theo chủ đề, có các hoạt động vui nhộn. Chương trình Anh văn thiếu nhi này sử dụng rất nhiều bài hát tiếng Anh thiếu nhi, các hình ảnh minh họa sống động.

[Mới nhất - thú vị nhất 2019] Kid Express là chương trình tiếng Anh dành cho thiếu nhi là học sinh từ lớp 2 đến lớp 5. Đây là chương trình tiếng Anh trẻ em theo chủ đề, có các hoạt động vui nhộn. Chương trình Anh văn thiếu nhi này sử dụng rất nhiều bài hát tiếng Anh thiếu nhi, các hình ảnh minh họa sống động.

Anh Ngữ Tia Chớp: tieng anh thieu nhi

TEEN EXPRESS

MỤC TIÊU

Chương trình Anh ngữ Teen Express dành cho các em 12 - 17 tuổi, giúp học viên giao tiếp lưu loát bằng Anh ngữ ở cấp độ cao; học tốt chương trình Anh ngữ ở trường phổ thông và tự tin hội nhập vào nền giáo dục thế giới với các chứng chỉ Anh ngữ có giá trị quốc tế như TOEIC Bridge, TOEIC và IELTS.

GIÁO TRÌNH

Giáo trình mới nhất của nhà xuất bản Oxford danh tiếng, với hình ảnh và nội dung sinh động, gần gũi với lứa tuổi teen giúp các em lưu giữ niềm yêu thích trong suốt quá trình học.

NGÀY HỌC: Thứ 2-4-6, hoặc Thứ 3-5-7 hoặc Thứ 7-CN

GIỜ HỌC: sáng (7:30-9:00/ 9:00-10:30), chiều (4:30-6:00), tối (6:00-7:30/7:30-9:00)

CHƯƠNG TRÌNH HỌC & HỌC PHÍ

100% các buổi học đều có GIÁO VIÊN BẢN NGỮ.

Giáo viên nước ngoài và giáo viên Việt Nam sẽ cùng giảng dạy trong mỗi buổi học. Do đó, bên cạnh việc được học cùng giáo viên nước ngoài 100%, các em sẽ được hỗ trợ bởi chính đội ngũ giáo viên Việt Nam chuyên nghiệp thay vì những trợ giảng không có chuyên môn và kinh nghiệm.

Trình độ sơ cấp (KET)

TÊN LỚP  THỜI GIAN  HỌC PHÍ
 TEEN EXPRESS 1A   15 buổi   1,875,000 đồng 
TEEN EXPRESS 1B 15 buổi 1,875,000 đồng
TEEN EXPRESS 2A 15 buổi
1,875,000 đồng
TEEN EXPRESS 2B 15 buổi 1,875,000 đồng

Trình độ trung cấp (PET)

 TÊN LỚP  THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
 TEEN EXPRESS 3A   19 buổi   2,375,000 đồng 
TEEN EXPRESS 3B 19 buổi 2,375,000 đồng
TEEN EXPRESS 4A 19 buổi 2,375,000 đồng
TEEN EXPRESS 4B 19 buổi 2,375,000 đồng


CÁC QUYỀN LỢI CỦA HỌC VIÊN

 1. Được học bù MIỄN PHÍ khi nghỉ học có xin phép
 2. Được học kèm MIỄN PHÍ khi không theo kịp bài học trong lớp
 3. Được học kèm MIỄN PHÍ chương trình tiếng Anh phổ thông
 4. Được học SONG SONG 2 lớp cùng trình độ
 5. Được học lại MIỄN PHÍ khi thi chưa đủ điểm lên lớp. Điểm đạt yêu cầu là 60%. Được học lại 2 lần. Học lại lần 3 trở đi, đóng 50% học phí
 6. Được BẢO LƯU học phí. Thời hạn bảo lưu 30 ngày kể từ khi đơn bảo lưu được chấp thuận. Được bảo lưu 1 lần

QUY ĐỊNH VỀ THI XẾP LỚP

 • Học viên học từ lớp Teen 1 không cần phải thi xếp lớp
 • Học viên không muốn học từ đầu có thể đăng ký thi xếp lớp để tiết kiệm thời gian học, học phí, và học đúng trình độ của mình
 • Bài thi xếp lớp gồm 2 phần: phần trắc nghiệm và phỏng vấn tiếng Anh cùng giáo viên
 • Lệ phí thi xếp lớp là 100.000đ


Hãy đăng ký ngay để con bạn đạt ưu thế vượt trội trong tiếng Anh!

>>> Xem thêm các chương trình tiếng Anh khác: 

Chương trình học 100% với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm: 


Chương trình học 30% với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm: http://www.anhngutiachop.edu.vn/chuong-trinh-tieng-anh-hoa-diem-10-th-1011.aspx

>>> MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC TẾ TRONG LỚP HỌC [Xin xoay ngang màn hình]: 
[Mới nhất - hiệu quả nhất 2019] Teen Express là chương trình tiếng Anh dành riêng cho các em thiếu niên là học sinh cấp 2 và cấp 3. Học với 100% giáo viên bản ngữ. Chương trình có đầy đủ các chủ đề phù hợp với độ tuổi học viên thiếu niên, giúp các em luôn hứng thú trong học tập.

[Mới nhất - hiệu quả nhất 2019] Teen Express là chương trình tiếng Anh dành riêng cho các em thiếu niên là học sinh cấp 2 và cấp 3. Học với 100% giáo viên bản ngữ. Chương trình có đầy đủ các chủ đề phù hợp với độ tuổi học viên thiếu niên, giúp các em luôn hứng thú trong học tập.

[Mới nhất - hiệu quả nhất 2019] Teen Express là chương trình tiếng Anh dành riêng cho các em thiếu niên là học sinh cấp 2 và cấp 3. Học với 100% giáo viên bản ngữ. Chương trình có đầy đủ các chủ đề phù hợp với độ tuổi học viên thiếu niên, giúp các em luôn hứng thú trong học tập.

[Mới nhất - hiệu quả nhất 2019] Teen Express là chương trình tiếng Anh dành riêng cho các em thiếu niên là học sinh cấp 2 và cấp 3. Học với 100% giáo viên bản ngữ. Chương trình có đầy đủ các chủ đề phù hợp với độ tuổi học viên thiếu niên, giúp các em luôn hứng thú trong học tập.

[Mới nhất - hiệu quả nhất 2019] Teen Express là chương trình tiếng Anh dành riêng cho các em thiếu niên là học sinh cấp 2 và cấp 3. Học với 100% giáo viên bản ngữ. Chương trình có đầy đủ các chủ đề phù hợp với độ tuổi học viên thiếu niên, giúp các em luôn hứng thú trong học tập.

[Mới nhất - hiệu quả nhất 2019] Teen Express là chương trình tiếng Anh dành riêng cho các em thiếu niên là học sinh cấp 2 và cấp 3. Học với 100% giáo viên bản ngữ. Chương trình có đầy đủ các chủ đề phù hợp với độ tuổi học viên thiếu niên, giúp các em luôn hứng thú trong học tập.

[Mới nhất - hiệu quả nhất 2019] Teen Express là chương trình tiếng Anh dành riêng cho các em thiếu niên là học sinh cấp 2 và cấp 3. Học với 100% giáo viên bản ngữ. Chương trình có đầy đủ các chủ đề phù hợp với độ tuổi học viên thiếu niên, giúp các em luôn hứng thú trong học tập.

IELTS EXPRESS

MỤC TIÊU

Chương trình IELTS Express dành cho học viên là học sinh cấp 2-cấp 3, muốn luyện thi để đạt được điểm cao trong kỳ thi quốc tế IELTS.
Quá trình luyện thi IELTS giúp học viên hoàn thiện 4 kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết ở cấp độ cao.
IELTS là chứng chỉ bắt buộc để đi du học tại các nước phát triển như Anh, ÚC, Mỹ, Canada, New Zealand,… 
IELTS là chứng chỉ cần thiết để có cơ hội làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia, nhất là các vị trí quản lý.

GIÁO TRÌNH

Giáo trình Complete IELTS mới nhất của nhà xuất bản Đại Học Cambridge. Cambridge là một trong 3 nhà sáng lập nên đơn vị khảo thí chứng chỉ IELTS.

NGÀY HỌC: Thứ 2-4-6, hoặc Thứ 3-5-7, hoặc Thứ 7-CN.

GIỜ HỌC: sáng (7:30-9:00/ 9:00-10:30), chiều (4:30-6:00), tối (6:00-7:30/7:30-9:00)

CHƯƠNG TRÌNH HỌC & HỌC PHÍ
100% các buổi học đều có GIÁO VIÊN BẢN NGỮ.

Giáo viên nước ngoài và giáo viên Việt Nam sẽ cùng giảng dạy trong mỗi buổi học. Do đó, bên cạnh việc được học cùng giáo viên nước ngoài 100%, học viên sẽ được hỗ trợ bởi chính đội ngũ giáo viên Việt Nam chuyên nghiệp thay vì những trợ giảng không có chuyên môn và kinh nghiệm.

 TÊN LỚP   THỜI GIAN  HỌC PHÍ  ĐIỂM ĐẦU VÀO   ĐIỂM ĐẦU RA 
 IELTS 1A
 20 buổi  2,700,000 đồng   Hoàn thành Teen 4B   IELTS 4.0 điểm
 IELTS 1B  20 buổi  2,700,000 đồng  Hoàn thành IELTS 1A  IELTS 4.5 điểm 
 IELTS 1C  20 buổi  2,700,000 đồng  Hoàn thành IELTS 1B  IELTS 5.0 điểm 
 IELTS 2A
 20 buổi  2,700,000 đồng  IELTS 5.0 điểm IELTS 5.5 điểm
 IELTS 2B  20 buổi  2,700,000 đồng  Hoàn thành IELTS 2A   IELTS 6.0 điểm 
 IELTS 2C  20 buổi  2,700,000 đồng  Hoàn thành IELTS 2B  IELTS 6.5 điểm 
 IELTS 3A
 20 buổi  2,700,000 đồng  IELTS 6.5 điểm IELTS 7.0 điểm
 IELTS 3B  20 buổi  2,700,000 đồng  Hoàn thành IELTS 3B  IELTS 7.5 điểm 
 IELTS 3C  20 buổi  2,700,000 đồng  Hoàn thành IELTS 3C  IELTS 8.0 điểm 

CÁC QUYỀN LỢI CỦA HỌC VIÊN​
 1. Được học bù MIỄN PHÍ khi nghỉ học có xin phép
 2. Được học kèm MIỄN PHÍ khi không theo kịp bài học trong lớp
 3. Được học kèm MIỄN PHÍ chương trình tiếng Anh phổ thông
 4. Được học SONG SONG 2 lớp cùng trình độ
 5. Được học lại MIỄN PHÍ khi thi chưa đủ điểm lên lớp. Điểm đạt yêu cầu là 60%. Được học lại 2 lần. Học lại lần 3 trở đi, đóng 50% học phí.
 6. Được BẢO LƯU HỌC PHÍ. Thời hạn bảo lưu 30 ngày kể từ khi đơn bảo lưu được chấp thuận. Được bảo lưu 1 lần
GIÁ TRỊ NHẬN ĐƯỢC TỪ KHÓA HỌC

 • Hoàn thiện 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc- Viết

 • Nâng cao vốn từ vựng và kỹ năng viết các bài luận.

 • Biết lập chiến lược giải quyết các loại câu hỏi khác nhau.

 • Phát triển khả năng suy nghĩ chủ động trong bài thi Nói.

 • Được làm quen với cấu trúc bài thi và các dạng câu hỏi của bài thi IELTS.

 • Được làm quen với ngôn ngữ học thuật trong bài thi IELTS.

Hãy đăng ký ngay khóa luyện thi IELTS để con bạn đạt ưu thế vượt trội trong tiếng Anh!

>>> Xem thêm các chương trình tiếng Anh khác: 

Chương trình học 100% với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm: 

Chương trình học 30% với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm: http://www.anhngutiachop.edu.vn/chuong-trinh-tieng-anh-hoa-diem-10-th-1011.aspx

>>> MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC TẾ TRONG LỚP HỌC [Xin xoay ngang màn hình]: 

[Mới nhất - hiệu quả nhất 2019] IELTS EXPRESS là chương trình luyện thi chứng chỉ quốc tế IELTS dành hiệu cam kết điểm đầu ra. Học với 100% giáo viên bản ngữ có bằng cấp sư phạm. giáo trình luyện thi IELTS mới nhất, kết hợp với phương tiện giảng dạy hiện đại sẽ giúp cho các em học sinh luôn thích thú trong học tập, đạt điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất.

[Mới nhất - hiệu quả nhất 2019] IELTS EXPRESS là chương trình luyện thi chứng chỉ quốc tế IELTS dành hiệu cam kết điểm đầu ra. Học với 100% giáo viên bản ngữ có bằng cấp sư phạm. giáo trình luyện thi IELTS mới nhất, kết hợp với phương tiện giảng dạy hiện đại sẽ giúp cho các em học sinh luôn thích thú trong học tập, đạt điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất.

[Mới nhất - hiệu quả nhất 2019] IELTS EXPRESS là chương trình luyện thi chứng chỉ quốc tế IELTS dành hiệu cam kết điểm đầu ra. Học với 100% giáo viên bản ngữ có bằng cấp sư phạm. giáo trình luyện thi IELTS mới nhất, kết hợp với phương tiện giảng dạy hiện đại sẽ giúp cho các em học sinh luôn thích thú trong học tập, đạt điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất.

[Mới nhất - hiệu quả nhất 2019] IELTS EXPRESS là chương trình luyện thi chứng chỉ quốc tế IELTS dành hiệu cam kết điểm đầu ra. Học với 100% giáo viên bản ngữ có bằng cấp sư phạm. giáo trình luyện thi IELTS mới nhất, kết hợp với phương tiện giảng dạy hiện đại sẽ giúp cho các em học sinh luôn thích thú trong học tập, đạt điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất.

[Mới nhất - hiệu quả nhất 2019] IELTS EXPRESS là chương trình luyện thi chứng chỉ quốc tế IELTS dành hiệu cam kết điểm đầu ra. Học với 100% giáo viên bản ngữ có bằng cấp sư phạm. giáo trình luyện thi IELTS mới nhất, kết hợp với phương tiện giảng dạy hiện đại sẽ giúp cho các em học sinh luôn thích thú trong học tập, đạt điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất.

[Mới nhất - hiệu quả nhất 2019] IELTS EXPRESS là chương trình luyện thi chứng chỉ quốc tế IELTS dành hiệu cam kết điểm đầu ra. Học với 100% giáo viên bản ngữ có bằng cấp sư phạm. giáo trình luyện thi IELTS mới nhất, kết hợp với phương tiện giảng dạy hiện đại sẽ giúp cho các em học sinh luôn thích thú trong học tập, đạt điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất.

[Mới nhất - hiệu quả nhất 2019] IELTS EXPRESS là chương trình luyện thi chứng chỉ quốc tế IELTS dành hiệu cam kết điểm đầu ra. Học với 100% giáo viên bản ngữ có bằng cấp sư phạm. giáo trình luyện thi IELTS mới nhất, kết hợp với phương tiện giảng dạy hiện đại sẽ giúp cho các em học sinh luôn thích thú trong học tập, đạt điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất.

[Mới nhất - hiệu quả nhất 2019] IELTS EXPRESS là chương trình luyện thi chứng chỉ quốc tế IELTS dành hiệu cam kết điểm đầu ra. Học với 100% giáo viên bản ngữ có bằng cấp sư phạm. giáo trình luyện thi IELTS mới nhất, kết hợp với phương tiện giảng dạy hiện đại sẽ giúp cho các em học sinh luôn thích thú trong học tập, đạt điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất.

TIẾNG ANH TIỂU HỌC&TRUNG HỌC

Dành cho: Học sinh từ lớp 1 đến lớp 12.

Lợi ích: 
 • Giúp các học sinh học tốt chương trình tiếng Anh tại trường tiểu học và trung học.
 • Nắm vững văn phạm, thuộc lòng từ vựng. 
 • Rèn luyện đủ 4 kỹ năng nghe-nói-đọc-viết. 
 • Thực hành nghe-nói với giáo viên nước ngoài 50% tổng số buổi học. 
 • Học phí nhẹ, đóng từng tháng: 480.000đ/tháng/8 buổi/tuần học 2 buổi. 

Đặc điểm: 
 • Giáo trình: sử dụng giáo trình của nhà xuất bản Cambridge và Pearson đang được dạy tại các trường trên toàn quốc. 
 • Giáo viên: Giáo viên Việt Nam được đào tạo kỹ lưỡng về phương pháp giảng dạy, phát âm chuẩn, giỏi văn phạm. Giáo viên nước ngoài là người bản xứ sử dụng tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ. 
 • Cơ sở vật chất: Phòng máy lạnh; máy chiếu; phần mềm giảng dạy itool hiện đại nhất của đại học Oxford. 

Lịch Học:
Ngày: thứ 2-4 // thứ 3-5 // thứ 7-Chủ Nhật
Giờ: 7:30-9:00 // 9:00-10:30 // 16:30-18:00 // 18:00-19:30 // 19:30-21:00

Học Phí:

TÊN LỚP

THỜI GIAN

HỌC PHÍ

HDM 1A

31 buổi

Đóng từng tháng: 480.000đ/tháng/8 buổi

Cho đến khi đủ 31 buổi học.

HDM 1B

31 buổi

Đóng từng tháng: 480.000đ/tháng/8 buổi

Cho đến khi đủ 31 buổi học.

HDM 2A

41 buổi

Đóng từng tháng: 480.000đ/tháng/8 buổi

Cho đến khi đủ 41 buổi học.

HDM 2B

37 buổi

Đóng từng tháng: 480.000đ/tháng/8 buổi

Cho đến khi đủ 37 buổi học.

HDM 3A

41 buổi

Đóng từng tháng: 480.000đ/tháng/8 buổi

Cho đến khi đủ 41 buổi học.

HDM 3B

37 buổi

Đóng từng tháng: 480.000đ/tháng/8 buổi

Cho đến khi đủ 37 buổi học.

HDM 4A

41 buổi

Đóng từng tháng: 480.000đ/tháng/8 buổi

Cho đến khi đủ 41 buổi học.

HDM 4B

37 buổi

Đóng từng tháng: 480.000đ/tháng/8 buổi

Cho đến khi đủ 37 buổi học.

HDM 5A

41 buổi

Đóng từng tháng: 480.000đ/tháng/8 buổi

Cho đến khi đủ 41 buổi học.

HDM 5B

37 buổi

Đóng từng tháng: 480.000đ/tháng/8 buổi

Cho đến khi đủ 37 buổi học.


TÊN LỚP

THỜI GIAN

HỌC PHÍ

HDM 6A

30 buổi

Đóng từng tháng: 480.000đ/tháng/8 buổi

Cho đến khi đủ 30 buổi học.

HDM 6B

30 buổi

Đóng từng tháng: 480.000đ/tháng/8 buổi

Cho đến khi đủ 30 buổi học.

HDM 7A

30 buổi

Đóng từng tháng: 480.000đ/tháng/8 buổi

Cho đến khi đủ 41 buổi học.

HDM 7B

30 buổi

Đóng từng tháng: 480.000đ/tháng/8 buổi

Cho đến khi đủ 30 buổi học.

 HDM 8A
30 buổi

Đóng từng tháng: 480.000đ/tháng/8 buổi

Cho đến khi đủ 30 buổi học.

 HDM 8B  30 buổi  Đóng từng tháng: 480.000đ/tháng/8 buổi

Cho đến khi đủ 30 buổi học.

 HDM 9A  30 buổi  Đóng từng tháng: 480.000đ/tháng/8 buổi

Cho đến khi đủ 30 buổi học.

 HDM 9B  30 buổi  Đóng từng tháng: 480.000đ/tháng/8 buổi

Cho đến khi đủ 30 buổi học.

 HDM 10A  30 buổi  Đóng từng tháng: 480.000đ/tháng/8 buổi

Cho đến khi đủ 30 buổi học.

 HDM 10B  30 buổi  Đóng từng tháng: 480.000đ/tháng/8 buổi

Cho đến khi đủ 30 buổi học.

 HDM 11A  30 buổi  Đóng từng tháng: 480.000đ/tháng/8 buổi

Cho đến khi đủ 30 buổi học.

 HDM 11B  30 buổi  Đóng từng tháng: 480.000đ/tháng/8 buổi

Cho đến khi đủ 30 buổi học.

 HDM 12A   30 buổi
 Đóng từng tháng: 480.000đ/tháng/8 buổi

Cho đến khi đủ 30 buổi học.

 HDM 12B  30 buổi  Đóng từng tháng: 480.000đ/tháng/8 buổi

Cho đến khi đủ 30 buổi học.


Hãy đăng ký ngay khóa học để con bạn đạt được ưu thế vượt trội trong tiếng Anh!

>>> Xem thêm các chương trình học với 100% giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm: 
Dành cho học sinh từ 4 đến 7 tuổi: http://www.anhngutiachop.edu.vn/chuong-trinh-tieng-anh-mau-giao-th-16.aspx

Dành cho học sinh từ 8 đến 12 tuổi: http://www.anhngutiachop.edu.vn/chuong-trinh-tieng-anh-thieu-nhi-th-15.aspx

Dành cho học sinh từ 12 đến 17 tuổi: http://www.anhngutiachop.edu.vn/chuong-trinh-tieng-anh-thieu-nien-th-29.aspx

Luyện thi IELTS cam kết điểm đầu ra: http://www.anhngutiachop.edu.vn/chuong-trinh-luyen-thi-ielts-th-103.aspx

>>>MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỚP HỌC THỰC TẾ [Xin xoay ngang màn hình]:
[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.