6 học sinh trường Anh ngữ Tia Chớp đạt điểm gần tuyệt đối trong kỳ thi Cambridge Starters

Tin tức

Tin tức

6 học sinh trường Anh ngữ Tia Chớp đạt điểm gần tuyệt đối trong kỳ thi Cambridge Starters

Ngày đăng 06/08/2014 07:50

Trong kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế Cambridge Starters tổ chức vào tháng 6/2014, ngoài 7 học viên đạt điểm tuyệt đối (15/15), Anh ngữ Tia Chớp còn có 6 học viên đạt điểm gần tuyệt đối (14/15). Xin chúc mừng các em:
1. Nguyễn Phúc Hậu.
2. Võ Thị Kim Ngân.
3. Trần Thu Hiền.
4. Thái Nguyễn Thanh Vy.
5. Huỳnh Khánh Lợi.
6. Hoàng Xuân Qúy.

Các tin liên quan