Chương trình tiếng Anh giúp học sinh vững kiến thức và giỏi giao tiếp

chương trình học

CHƯƠNG TRÌNH ECONOMY

Dành cho: Học sinh từ 4 đến 17 tuổi. 

Lợi ích: 
  • Giúp học sinh giỏi giao tiếp. 
  • Học tốt chương trình tiếng Anh tại trường tiểu học và trung học.
  • Thực hành nghe-nói với giáo viên nước ngoài 10% tổng số buổi học. 
Đặc điểm: 
  • Giáo trình: sử dụng giáo trình của CAMBRIDGE và PEARSON của Anh Quốc.
  • Giáo viên: Giáo viên Việt Nam được đào tạo kỹ lưỡng về phương pháp giảng dạy, phát âm chuẩn, giỏi văn phạm. Giáo viên nước ngoài là người bản xứ sử dụng tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ. 
  • Cơ sở vật chất: Phòng máy lạnh; máy chiếu; phần mềm giảng dạy itool hiện đại nhất của đại học Oxford. 
  • Sỉ số chỉ từ 7 đến 15 học viên. 

Lịch Học:
Ngày: thứ 2-4 hoặc thứ 3-5 hoặc thứ 7-Chủ Nhật
Giờ: 7:30-9:00 hoặc 9:00-10:30 hoặc 16:30-18:00 hoặc 18:00-19:30 hoặc 19:30-21:00

Học Phí:

1. Chương Trình Mẫu Giáo: Dành cho học sinh từ 4 đến 6 tuổi
 TÊN LỚP  THỜI GIAN  HỌC PHÍ
EC MG1A  31 buổi
(3.5 tháng)
1.860.000đ
EC MG1B
 31 buổi
(3.5 tháng)
1.860.000đ
EC MG2A
31 buổi
(3.5 tháng)
1.860.000đ
EC MG2B  31 buổi
(3.5 tháng)
1.860.000đ
EC MG3A
 31 buổi
(3.5 tháng)
1.860.000đ
EC MG3B
 31 buổi
(3.5 tháng)

1.860.000đ

2. Chương Trình Tiểu Học: Dành cho học sinh từ 7 đến 11 tuổi
TÊN LỚP  THỜI GIAN    HỌC PHÍ    TRÌNH ĐỘ ĐẦU RA 
 EC 1A  34 buổi
(4.5 tháng)
2.040.000đ  
 EC 1B  26 buổi
(3 tháng)
1.560.000đ  
 EC 2A  34 buổi
(4.5 tháng)
2.040.000đ  
 EC 2B  26 buổi
(3 tháng)
1.560.000đ  
 EC 2C   31 buổi
(4 tháng)
1.860.000đ STARTERS
 EC 3A  34 buổi
(4.5 tháng)
2.040.000đ  
 EC 3B  26 buổi
(3 tháng)
1.560.000đ  
 EC 3C   31 buổi
(4 tháng)
1.860.000đ  
 EC 4A  34 buổi
(4.5 tháng)
2.040.000đ  
 EC 4B  26 buổi
(3 tháng)
1.560.000đ  
 EC 4C  31 buổi
(4 tháng)
1.860.000đ  MOVERS
 EC 5A  34 buổi
(4.5 tháng)
2.040.000đ  
 EC 5B  26 buổi
(3 tháng)
1.560.000đ
 EC 5C 31 buổi
(4 tháng)
1.860.000đ FLYERS

3, Chuơng Trình Trung Học: Dành cho học sinh từ 12 đến 17 tuổi
TÊN LỚP  THỜI GIAN    HỌC PHÍ    TRÌNH ĐỘ ĐẦU RA 
 PRE-6  24 buổi
(3 tháng)
1.440.000đ  
 EC 6A
42 buổi
(4.5 tháng) 
2.520.000đ  
 EC 6B  42 buổi
(4.5 tháng)
2.520.000đ  
 EC 7A  42 buổi
(4.5 tháng)
2.520.000đ  
 EC 7B  42 buổi
(4.5 tháng)
2.520.000đ  
 EC 8A  42 buổi
(4.5 tháng)
2.520.000đ  
 EC 8B  42 buổi
(4.5 tháng)
2.520.000đ  
 EC 9A  42 buổi
(4.5 tháng)
2.520.000đ  
 EC 9B  42 buổi
(4.5 tháng)
2.520.000đ  KET
 EC 10A  42 buổi
(4.5 tháng)
2.520.000đ  
 EC 10B  42 buổi
(4.5 tháng)
2.520.000đ  
 EC 11A  42 buổi
(4.5 tháng)
2.520.000đ  
 EC 11B  42 buổi
(4.5 tháng)
2.520.000đ  
 EC 12A  42 buổi
(4.5 tháng)
2.520.000đ  
 EC 12B  42 buổi
(4.5 tháng)
2.520.000đ  PET

QUYỀN LỢI:
  1. Được học kèm miễn phí khi không theo kịp bài trong lớp.
  2. Được học song song 2 lớp cùng trình độ.
  3. Được học lại miễn phí khi chưa đủ điểm thi cuối khóa. 

Hãy đăng ký ngay khóa học để con bạn đạt được ưu thế vượt trội trong tiếng Anh!

>>> Xem thêm các chương trình học với 100% giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm: 
Dành cho học sinh từ 4 đến 7 tuổi: http://www.anhngutiachop.edu.vn/chuong-trinh-tieng-anh-mau-giao-th-16.aspx

Dành cho học sinh từ 8 đến 12 tuổi: http://www.anhngutiachop.edu.vn/chuong-trinh-tieng-anh-thieu-nhi-th-15.aspx

Dành cho học sinh từ 12 đến 17 tuổi: http://www.anhngutiachop.edu.vn/chuong-trinh-tieng-anh-thieu-nien-th-29.aspx

Luyện thi IELTS cam kết điểm đầu ra: http://www.anhngutiachop.edu.vn/chuong-trinh-luyen-thi-ielts-th-103.aspx

>>>MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỚP HỌC THỰC TẾ [Xin xoay ngang màn hình]:
[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.

[Học phí nhẹ - Đóng từng tháng] chỉ 480.000đ/tháng. Chương trình tiếng Anh luyện đủ 4 kỹ năng. 30% số buổi luyện giao tiếp với giáo viên bản ngữ có chứng chỉ sư phạm.
sexhay